Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. | ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritorijuiedzīvotājiem. Konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Informatīvs seminārs Cēsīs | Lielie plēsēji, sugas bioloģija, ekoloģija un populācija Latvijā, nākotnes perspektīvas. Medību saimniecības aktualitātes

Lielie plēsēji Eirāzijas lūsis, vilks un brūnais lācis Latvijā, sugas bioloģija, ekoloģija un populācija Latvijā. Nākotnes perspektīvas. Medību saimniecības aktualitātes un izmaiņas normatīvajos aktos. Diskusijas.

Informatīvs seminārs Madonas nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām, konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem). Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana un jaunaudžu
kopšana; - meža inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas.

Informatīvs seminārs Madonas nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta

Informatīvs seminārs Lubānā | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija mežaīpašniekiem.Aktualitātes no VMD: - obligātā

Informatīvs seminārs Varakļānu nov. | Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes no VMD: obligātā meža atjaunošana, meža inventarizācija, datu aktualizācija, egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā.Riska audzes, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.Pieredze un diskusijas, Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā,lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020.

Informatīvs seminārs / Aktualitātes lauku saimniekiem un privāto meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Aktualitātes lauku saimniekiem (nosacījumi platību maksājumu saņemšanā, lauku bloku precizēšana, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos). Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām,konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts.) ES atbalsta pasākumu realizācija meža īpašniekiem . Aktualitātes no VMD: - obligātā meža atjaunošana; - meža
inventarizācija, datu aktualizācija ; - egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā un Eiropā, aizsardzības iespējas un praktiski ieteikumi.

Informatīvs seminārs Remtē | ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC. Meža aizsardzības aktualitātes

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem ko piedāvā MKPC konsultāciju projekts, arodapmācības, pieredzes apmaiņas braucieni. Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgrauža postījumi un citu meža kaitēkļu
izplatība, aizsardzības iespējas.

Informatīvs seminārs Dagdā | Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā

Pārnadžu populācijas apsaimniekošana. Pārnadžu uzskaites kārtība un rezultātu analīze. Pārnadžu postījumi. Medību
ietekme uz populāciju, dzimuma un vecuma struktūru.Aktualitātes licencēto medījamo dzīvnieku medīšanā. VMD ierosinātie cenrāži par medību atļaujām un mednieku sezonas kartēm. Meža dzīvnieku nodarītie postījumi.
Gatavošanās medījamo dzīvnieku uzskaitei.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība