Mežsaimniecība

Saldus novads, Zvārdes pagasts. Striķu kultūras nams. | Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem, MKPC pieejamais ES atbalsts"

Aktualitātes meža īpašniekiem, meža inventarizācijas termiņi. MKPC atbalsts meža īpašniekiem konsultāciju projekts, meža apmeklējumi, arodapmācības. Meža ieaudzēšana un kopšana, baltalkšņa audžu nomaiņa, apskate dabā.

Naukšēnu novads, Īpašumā "Kalnlejas", kadastra Nr. 96720020014. Tikšanās pie īpašuma "Lībieši - 2", Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, LV - 4215 | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020. gadā."

Informācija par pieejamajām ES atbalsta iespējām īpašniekiem 2020. gadā. Teorētiska un praktiska informācija par Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Kocēnu novads, Īpašums "Bokas", kadastra Nr. 96640150037 | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020.gadā."

Informācija par pieejamajām ES atbalsta iespējām īpašniekiem 2020. gadā. Teorētiska un praktiska informācija par Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Gulbenes novads, Rankas pagasts "Veclazdupi 1". Tikšanās pie Rankas pagasta pārvaldes ēkas, Rankā, "Krastkalni" Plkst. 14:00. | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem"

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā, mežaudzes aizsardzību izvietojot tajā putnu būrus. Praktiski iespējams iepazīties ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem.

Rugāju novads, "Silabirze" Tikšanās pie Rugāju novada domes, Kurmenes ielā 48. Plkst. 10:00 | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem."

MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī.

Bārbeles tautas nams | Informatīvais seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem"

Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par MKPC darbību, jaunaudžu aizsardzību pret dzīvnieku bojājumiem, kā arī meža sertifikācijas prasībām meža apsaimniekošanā. Dabā būs iespējams aplūkot mazā ērgļa ligzdas, kā arī uzzināt informāciju par šī ērgļa aizsardzību.

Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts "Pūpoli" | Plkst 13:30 Informatīvais seminārs "Par videi draudzīgu mežsaimniecību."

Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem, meža inventarizāciju, meža īpašumu robežstigām un robežzīmēm. Dabā būs iespējams aplūkot Ar ES atbalstu atjaunotās un ieaudzētās platības, kā arī plantāciju mežā veiktas izlases cirtes.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība