Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība. Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Informatīvs seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība. Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Informatīvs seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība. Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Informatīvs seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība. Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes nepieciešamība, aktualitātes un jaunumi.

Seminārā - Meža kopšana – vērtīga, kvalitatīva meža izveides instruments. Meža apsaimniekošanas mērķis. Krājas kopšanas mērķi. Meža likumdošana par krājas kopšanas cirtēm. Krājas kopšanas veidi un modeļi, kopšanas reižu skaits. Mistraudze vai tīraudze – plusi un mīnusi, izcērtamo koku izvēle. Kokmateriālu pievešanas tehnoloģisko koridoru plānošana. Kopšanas cirtes kvalitātes novērtēšana. Izcērtamās koksnes apjoma noteikšanas principi. Mežizstrādes līgumi kopšanas ciršu izpildei. Pašreizējās iepirkuma cenas dažādu sugu papīrmalkai. Objekti mežā. Veiktās krājas kopšanas cirtes novērtēšana

Izglītojošs seminārs - Uz medības reglamentējošo normatīvo aktu vispusīgu izpratni balstīta medību saimniecība

Seminārā - Medību formējumu un zemes īpašnieku līgumisko attiecību veidošana. Izmaiņas medības reglamentējošos normatīvos aktos, tai skaitā pašvaldības medību koordinācijas komisiju izveide un darbība. Lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, kā arī meža un lauku infrastruktūras objektiem nodarīto zaudējumu konstatēšana, informācijas apmaiņa, materiālo zaudējumu apmēra noteikšana un aprēķināšana. Postījumu, ko medījamie dzīvnieki nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībai samazināšanas un novēršanas metodes. Dokumentācijas aizpildīšanas specifika medību jomā.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts jaunaudžu kopšanai oktobrī, plantāciju meži , to apsaimniekošana un jaunaudžu aizsardzība rudenī .

Seminārā - ES atbalsts jaunaudžu kopšanai, 5.finansējuma kārta-oktobrī.
Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem nākamajam plānošanas periodam. Plantāciju meži, to apsaimniekošana. Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi ,,Plantskid”, ,,Trico” un ,,Cervacol extra”.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība