Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs - ES atbalsts jaunaudžu kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Seminārā varēsiet uzzināt jaunāko informāciju par Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts jaunaudžu kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Seminārā varēsiet uzzināt jaunāko informāciju par Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts jaunaudžu kopšanā, projektu iesniegšana − septembrī

Seminārā varēsiet uzzināt jaunāko informāciju par Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 30.septembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR.

Informatīvais seminārs - Medību likumdošanas praktiskā interpretācija

Medību likumdošanas ievērošana praktiskajā medību norisē – katra medību dalībnieka pienākums
Medību suņi, to izmantošana medībās ar dzinējiem un ievainota medījuma meklēšanai saskaņā ar grozījumiem medību likumdošanā.
Medību likumdošanā noteiktais par medību ieročiem, to drošu pielietošanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu.
Pārnadžu populāciju apsaimniekošanas un selektīvu medību principi
Informācija par pēdējā laikā aktuālākajām medījamo dzīvnieku slimībām un ar tām saistītajām aktualitātēm.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes nepieciešamība, ciršanas nosacījumi

Krājas kopšanas cirtes mērķis un uzdevumi.
Kopšanas cirtes nepieciešamības izvērtēšanas kritēriji.
Izcērtamo koku izvēles nosacījumi. Kopšanas ciršu modeļi.
Šķērslaukuma jēdziens, minimālais un kritiskais šķērslaukums.
Krājas kopšanas cirtes intensitāte. Likumdošanas prasības krājas kopšanas ciršu izstrādē.
Šķērslaukuma mērīšana, izcērtamo koku noteikšana.
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība