Zivsaimniecība

Šī gada 21. maijā ir stājusies spēkā pamatregula par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, taču Eiropas Savienības institūcijas sadarbībā ar visām dalībvalstīm joprojām turpina darbu pie pamatregulu „pavadošās” likumdošanas izstrādāšanas, kura noteiks detalizētākus nosacījumus jaunā Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai.

Īstenots Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstītais projekts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” teritorijas labiekārtošana”. 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar 3 pavāru restorānu – Tam labam būs augt, jau trešo reizi organizējam kulinārijas semināru, kas notiks 18. jūnijā Nīcas novada Pērkonē, viesnīcas „Jūrnieku ligzda” pagalmā. Šajā seminārā gatavosim zivis uz grila šefpavāra Ērika Dreibanta vadībā.

Jau otro gadu Alūksnes Lielās Līgo Lustes ietvaros 21.jūnijā Alūksnes Pilssalā tiek organizēti Zušu svētki, kuri sāksies ar Zušu Ķēniņa sagaidīšanas ceremoniju un Alūksnes ezera Nāru, Pērkondēlu un Līgomeitu ZUŠU pielabināšanas rituālu. Pasākuma gaitā notiks:

Latvijas zivsaimniecības speciālistu pieredzes brauciens uz Krieviju, Santpēterburgas apkaimi, deva iespēju atjaunot abu valstu zinātnieku savstarpējos kontaktus un apspriest turpmākās sadarbības iespējas. Piedalījās 18 dalībnieki, kuri pārstāvēja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”, Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un arī akvakultūras uzņēmumus.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma nodaļa aicina Engures novada jauniešus iesaistīties Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumā „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Radiolokācija ir ģeofizikālo pētījumu metode, ar kuras palīdzību iespējams raksturot vides īpašības zem ūdens vai zemes virsmas.

Lapas

Subscribe to RSS - Zivsaimniecība