Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2009.–2013. gadam Rīcības plāna 2012. gadam finansētās aktivitātes

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2009.–2013. gadam Rīcības plāna 2012. gadam finansētās aktivitātes pieejamas šeit.