Apdraudēto reģionālo cūku sugu audzēšanas koncepcija modernām turēšanas sistēmām, pievēršot uzmanību dzīvnieku labturībai, zaudējumu samazināšanai un dzīvnieku dzīvotspējas uzlabošanai

Vācija, Šutgarte

Sākuma datums-beigu datums: sākās 2017.gadā un turpināsies līdz 2021.gadam.

Funkcionālās pazīmes ir pamata komponenti hibrīdu audzēšanas programmās pēc mātes līnijas. Tāpēc tās tiks iekļautas esošajā audzēšanas programmā, produktivitātes pārbaudē un audzēšanas vērtības noteikšanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta reproduktīvajam raksturojumam, veselībai un uzvedības iezīmēm. Vaislas dzīvnieki pildīs sociālo pieņemšanu attiecībā uz dzīvnieku aprūpi un dzīvnieku labturību. Tāpēc tie būs pamats sekmīgām un ilgtspējīgām cūkgaļas mārketinga programmām un paaugstinās ekonomisko efektivitāti un konkurētspēju mūsu vietējiem cūkgaļas ražotājiem.  

Pasākumu apraksts

Šī nākotnes tendence ir nepieciešama, lai saglabātu mūsu reģionālās apdraudētās cūku sugas un dotu iespēju mūsdienīgai un vaislas cūku ražošanai parastajās un bioloģiskajās saimniecībās: līdzsvarotas un vitālas saimes uzlabošana, sivēnmāšu īpašību un mātes spēju uzlabošana, sivēnu zaudēšanas samazināšana, metaboliskā līdzsvara uzlabošana sivēnmātēm un sivēniem. Iegūtie dati tiks reģistrēti un apstrādāti digitāli un automātiski.

Kopējais budžets: 

830953 eiro.