Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā

 

Vadošais projekta partneris SIA Krastmaļi Sēklas.

Sadarbības partneri:

-SIA Eglona

-SIA Lielvircavas Agro

-ZS Krastmaļi

-ZS Brizgas

-Agroresursu un ekonomikas institūts

Projekta īstenošanas laiks no 2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis

Izpētīt Latvijas potenciālu zālāju sēklaudzēšanā un izstrādāt efektīvu zālāju sēklas pirmsapstrādes tehnoloģiju sākotnējai sēklkopībai.

Projekta apraksts

Projektā tiks veikta eksperimentālā izstrāde, jo tiks izmantotas pieejamās esošās zinātniskās atziņas no zinātniski praktiskiem pētījumiem un, tās kombinējot ar projekta laikā veikto pētījumu rezultātiem, izstrādāta jauna tehnoloģija sākotnējā zālaugu sēklas materiāla ieguvei.

Izstrādātā tehnoloģija būs jauna, jo šobrīd Latvijā nav analogu metožu, ko izmantot par standartu. Tehnoloģija būs balstīta uz plānveidīgu izlases un elišu augu atlasi, un sēklaudzēšanu izmantojot datu apstrādi, marķierus un efektīvu sēklu apstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas ļautu uzlabot sēklas materiāla kvalitāti. Projekta ietvaros plānots izvērtēt un noteikt labāk izlases un elišu augu sēklu apstrādes un uzglabāšanas sistēmu, ko pielietot praktiskajā sēklaudzēšanā.

Kopējās izmaksas 100 000 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Martins Flaksis,

SIA Krastmaļi Sēklas direktors