MIPROLED – siltumnīcas kultūru ražas uzlabošana ar LED apgaismojuma palīdzību

Itālija, Trevizo

Sākuma datums-beigu datums: sākās 2018.gadā, plānots, ka beigsies 2021.gadā.

Projekta mērķis: 

-Palielināt apsildāmu siltumnīcu ražīgumu rudens un ziemas periodā;
-Uzlabot siltumnīcā audzētu dekoratīvo augu kvalitāti;
-Noteikt siltumnīcas kultūras, kurām LED sistēma ir rentabls un ilgtspējīgs risinājums ekonomiskā ziņā;
-Palielināt siltumnīcu ekspluatāciju un uzlabot saimniecībā pieejamo cilvēkresursu izmantošanu;
-Piemērot jauno sistēmu nišas produktiem, kuriem nepieciešams daudz gaismas;
-Izstrādāt protokolu jaunai apgaismojuma sistēmai, kas uzreiz ir nododama dekoratīvo augu ražotājiem Veneto reģionā.

Pasākumu apraksts: 

Plānotie pasākumi izskatīs siltumnīcu iekšējās un ārējās vides klimata apstākļu monitoringu. Apstrādes tiks izmēģinātas partneru siltumnīcā, ņemot vērā dažādas ražošanas stadijas ziedkopības nozares ķēdē (piem., audzēšanas materiāla izgatavošana, ziedoši augi podiņos, gan zālaugu, gan krūmveida augi, spirulina cyanobacterium). Pārbaude tiks veikta pēc sugas un, ja iespējams, arī pēc šķirnes reakcijas. Otrajā un trešajā gadā tiks veikta iepriekš apsvērto aspektu un dažādu procedūru uzlabošana (piem., tālas sarkanās gaismas pievienošanas izpēte; gaismas iedarbības ilguma novērtējums).

Kopējais budžets: 378449.54 eiro.