Jaunumi

Gulbenes novada Lizuma pagastā zemnieku saimniecība “Augstkalni” savā laukā izveidojusi skrejceļu, un pirmo reizi 16. jūlijā tur notika zirgu rikšošanas sacensības “Beķeru kauss 2016”.

LLKC Jēkabpils nodaļa jūlija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Latgali. Brauciena mērķis bija parādīt lauku cilvēkiem dažādas idejas, kā uzsākt saimniecisko darbību, lai tā kļūtu par ienākumu gūšanas iespēju.

Eiropas Lauku tīkls savā mājaslapā apkopo citu Eiropas Savienības dalībvalstu vietējo rīcības grupu sadarbības piedāvājumus LEADER iniciatīvas ietvaros.
 

Ik gadu Jēkabpils novada pagastu vērtēšana notiek jūlija pirmajās dienās. Skates mērķis ir aplūkot pagastu kopainā: gan ceļmalas, gan laukus, sabiedriskās ēkas, parkus, kapsētas, sabiedrisko organizāciju veikumu, tūrisma objektus, uzņēmējdarbību utt., īpaši izceļot desmit nominācijas.

Maija nogalē Krāslavā viesojās Spānijas Tervelas provinces uzņēmēji. Tervelas province atrodas valsts centrālajā daļā, četru stundu braucienā no galvaspilsētas Madrides.

Kokneses novada biedrības, pašvaldība un uzņēmēji aktīvi iesnieguši projekta iesniegumus Aizkraukles partnerības izsludinātajā LEADER projektu konkursa pirmajā kārtā.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudznozaru attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados LEADER pieejas īstenošanai līdz 2020. gadam.

Jau stāstījām “Lauku Lapā” par projektu “Agrispin”, kurā sadarbojas zinātnieki un konsultanti un kura ietvaros projekta partneri dalās ar savā valstī īstenotajām radošajām idejām lauksaimniecībā.

Ja tev ir idejas, kā veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai, uzlabot sociālo situāciju laukos, vai esi gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, – vari īstenot savus mērķus, iesniedzot ideju projektu konkursā LEADER pieejas īstenošanas ietvaros.

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu.

Lapas