Nozares jaunumi

27. Jūnijs 2014.
Mežsaimniecība
LLKC Mežu konsultāciju un pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros izdevis vasaras informatīvo izdevumu meža īpašniekiem „Čiekurs”. Jaunākajā vasaras „Čiekura” numurā meža īpašnieki var uzzināt...
26. Jūnijs 2014.
Lauksaimniecība
Kuldīgas novada Padures pagastā zemnieku saimniecības „Laivenieki” un SIA „Solanum” ar kartupeļu audzēšanu nodarbojas ilgus gadus, un arī šosezon jau ceļ galdā jauno ražu. Latvietim gruntīgas pusdienas...
26. Jūnijs 2014.
Lauksaimniecība
Nākamā „Zālēdāju projekta” fermu diena notiks 3. jūlijā SIA „Mikaitas”, kas atrodas Limbažu novada Limbažu pagasta Kaijciema „Bodītēs”. Pasākuma tēma: „Graudu barības nozīme kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā...
26. Jūnijs 2014.
Lauksaimniecība
Bijušo Krāslavas rajona lauksaimniecības speciālistu, kolhozu un sovhozu vadītāju ikgadējā tikšanās notika 20. jūnijā, un uz to pulcējās 55 dalībnieki. Parasti šis pasākums notika telpās, taču, lai...
25. Jūnijs 2014.
Uzņēmējdarbība-Jaunieši uzņēmējdarbībā
Jūnijā notika kārtējā Jēkabpils novada jauno uzņēmēju tikšanās ar novada vadību. Novada izpilddirektors Jānis Subatiņš informēja par jaunumiem un paveikto kopš iepriekšējās diskusijas. Iepriekšējā tikšanās...
25. Jūnijs 2014.
Lauksaimniecība
Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” noticis LLKC organizētais seminārs par efektīvu kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanu. LLKC sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima” organizēja semināru „...
25. Jūnijs 2014.
Uzņēmējdarbība
Dvietes palienes dabas parka informācijas centrā Putnu salas „Gulbjos” 17. jūnijā notika seminārs „Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana Lauku attīstības programmas kontekstā”. Tas risinājās LIFE+ projekta...
20. Jūnijs 2014.
Lauksaimniecība-Lauku telpa
Aizvadīts pirmais Zālēdāju projekta pavasaris, kurā aicinājām piedalīties ganību, pļaujamo platību un dabisko pļavu apskatē un novērtēšanā. Vasara pamazām piesaka sevi arvien neatlaidīgāk. Pļavās jau smaržo...
20. Jūnijs 2014.
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā (PIUAC) trīs dienas tika organizētas arodapmācības pārtikas ražošanas nozares speciālistiem. Apmācības tika rīkotas ar Eiropas lauksaimniecības...
20. Jūnijs 2014.
Uzņēmējdarbība-Jauniešiem
Beigušās LLKC Liepājas nodaļas mācības „Tu vari vairāk!”, kurās jaunieši apguva un pilnveidoja zināšanas biznesa plānu rakstīšanā un idejas pamatošanā. Šo mācību laikā jaunieši apguva biznesa plānu veidošanas...

Lapas