Ciblas novads

Ciblas novada uzņēmēju sapulce

Ciblas novada pašvaldība rīko tikšanos ar Ciblas novada uzņēmējiem par Latgales programmas aktivitātēm.

Sapulce notiks š.g. 10. oktobrī plkst. 10.00 Blontos, Ciblas novada pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva zālē.

Uz tikšanos aicinām Ciblas novada uzņēmējus/ lauksaimniekus — potenciālos biznesa ideju atbalstītājus.

Sarunas tēma “Par Latgales programmu — idejām un plānotajiem objektiem”.

Informatīvs seminārs Ciblas novadā - Aktuāla informācija mežu un lauku saimniecībām un NATURA 2000 teritoriju īpašniekiem

Aktuāla informācija NATURA 2000 teritoriju īpašniekiem, dabas vērtības mežā. Aktuāla informācija mežu
īpašniekiem. Aktualitātes lauku saimniecībām, platību maksājumi. ES atbalsts mežam, akuāla informācija meža un neizmantojamo
lauksaimniecības zemju īpašniekiem.

Informatīvs seminārs Ciblas novadā -Aktuāla informācija mežu un lauku saimniecībām

ALTUM attīsības atbalsta programma lauku saimniecībām,ALTUM, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja. Aktuāla PVD informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem, PVD. Aktualitātes mājražotājiem, PVD, Valsts vecākā
pārtikas inspektore. Aktualitātes lauku saimniecībām, LLKC, Ciblas novada lauku attīstības konsultants. Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam., LLKC, MKPC, Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants. Diskusijas

Informatīvais seminārs Pušmucovā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Šī gada 19.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināra norises vieta ir Pušmucovas Tautas nams, Pušmucovā, Ciblas novadā.

Sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:

Informatīvs seminārs Blontos par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Šī gada 28.martā Blontos, Domes nama telpās BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

Informatīvais seminārs Ciblas novadā - ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas iespējas.

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta, vērtēšanas kritēriji.
Dažādu objektu ( meža iaaudzēšana, Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana) apskate dabā, to izvērtēšana. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai – 5. mācību diena Ciblā

Šī gada 31. oktobrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē 5. mācību dienu aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros Ciblā, Muižas ielā 9, biedrības "Srauts" telpās. Sākums plkst. 14:00.
Mācību dienas programma:
14:00–15:30 Biznesa ideju prezentācijas, izvērtēšana
15:30–16:00 Sertifikātu izsniegšana, diskusijas

Papildus informācija: Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultante, mob. t.:25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai – 4. mācību diena Ciblā

Šī gada 28.oktobrī SIA LLKC Ludzas nodaļa Ciblā, biedrības "Strauts" telpās organizē 4.mācību dienu jauniešiem pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Semināra programma:
10:00–11:00 Finanšu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai (lektore: Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultante)
11:00–12:00 Uzņēmējdarbības formas, reģistrācijas kārtība, nepieciešamie dokumenti, nodokļu likumdošana (lektore: Karīna Koroļonoka, SIA LLKC Ludzas nodaļas vadītāja)

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai – 3. mācību diena Ciblā

Šī gada 27.oktobrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē 3.mācību dienu Ciblā, biedrības "Strauts" telpās pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Semināra programma:
9:00–10:30 Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats - riski un pretriska pasākumi (lektore: Tatjana Juškāne, Projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante)
10:30–11:00 Kafijas pauze

Lapas

Subscribe to RSS - Ciblas novads