Ciblas novads

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai – 2. mācību diena Ciblā

Šī gada 26. oktobrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē 2.mācību dienu jauniešiem Ciblā pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Semināra programma:
9:00–12:00 Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats – mārketins un reklāma (mūsdienu mārketings – jauni izaicinājumi, mārketinga pasākumi (produkta/pakalpojuma koncepcija, realizācijas kanāli, reklāma), uzņēmuma un/vai produkta/pakalpojuma tēla veidošana un attīstība)
12:00–12:30 Kafijas pauze

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 1. mācību diena Ciblā

Šī gada 25.oktobrī, Ciblā, Muižas ielā 9, biedrības "Strauts" telpās, SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē mācības VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros jauniešiem par idejas ģenerēšanu, definēšanu un attīstību (idejas virzīšana darbībā (idejas misija, vīzija, mērķi, uzdevumi), realizācijas uzsākšana - produkta/pakalpojuma definēšana, uzņēmējdarbības formas izvēle (peļņas, bezpeļņas, sociālā uzņēmējdarbība utt.)) un biznesa plānu kā idejas attīstības pamatu - tirgus analīzi (mērķauditorijas noteikšana, konkurenti, sadarbības partneri).

LATGALES KAUSS 2016

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības un Rikšotāju braucēju sporta kluba „Pegazs” rīkotā Latgales ceļojošā kausa izcīņa šogad notiks jau sesto reizi. Skaistais un azarta pilnais pasākums notiks Ciblas novada Pušmucovā 1.oktobrī plkst. 13.00.

Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 20.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē informatīvo semināru "Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu" Ciblā. Seminārs notiks Ciblā, Ciblas Tautas namā, sākums plkst.: 10:00.
Semināra programma:
10:00 – 11:00 Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (lektors: Agris Trukšāns, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības konsultants)

Smidzinātāju tehnoloģijas darbībā

SIA LLKC Ludzas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Smidzinātāju tehnoloģijas darbībā                                                                    

Mērķis: Ražas potenciāla paaugstināšana, apgūstot efektīvas smidzinātāju tehnoloģijas.

 

Informatīvais seminārs Blontu pagastā, Ciblas novadā: Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas

10.00 Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.
11.00 ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.
12.15 Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem
12.45 Aktualitātes lauku saimniecībām
13.15 Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 1.aprīlī, plkst. 10:00 Pušmucovā, Tautas nama zālē apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2014.gadu.
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 1.aprīlī, plkst. 10:00 Pušmucovā, Tautas nama zālē apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un par Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2014.gadu.
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus 24.martā, plkst. 10:00 Blontos, Tautas nama zālē apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru "Aktualitātes nodokļu likumdošanā un Lauku attīstības programmas pasākumiem". Seminārā tiks stāstīts par sekojošām tēmām:
• Aktualitātes platībmaksājumu ieviešanai 2015.gadā (t.sk. zaļināšanas prasības, atbalsts bioloģiskai lauksaimniecībai).
• Aktualitātes nodokļu likumdošanā.
• Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Lapas

Subscribe to RSS - Ciblas novads