Tehnikas izmaksu aprēķins

 - Uzvirzot kursoru uz šādas ikonas, kas atrodas pie ievadlaukiem, parādīsies norāde, kura paskaidro, kāda vērtība jāievada konkrētajā laukā.

 - Uzspiežot uz šādas ikonas, kas atrodas pie ievadlaukiem, atvērsies logs ar tabulām un aprēķinu piemēriem.

Mašīnas veids:  
Kopējas izmaksas, EUR/h
Kopējās izmaksas, EUR/ha

Ievaddati

Mašīnas vērtība, EUR:
Pārdošanas vērtība, EUR:  
Atbalsta intensitāte, %:  
Izmantošanas laiks, gadi:  
Izmantošanas laiks, h  
Bankas kredītprocenti, %  
Fiksētās izmaksas rem. un TA, %/gadā  
Mainīgās izmaksas remontiem un TA, %/h  
Patērētā elektroenerģija, kWh  
Elektroenerģijas cena, EUR/kWh  
Patērētā degviela, l/h  
Degvielas cena EUR/l  
Tehnikas patiesā noslodze, h/gada  
Apdrošināšana, EUR/gada  
Nodokļi, glabāšana, EUR/gada  
Nepieciešamais darbaspēks, cilvēki  
Sagatavošanas laiks, %  
Alga, EUR/h  
Agregāta darba ražīgums, ha/h  

Amortizācija

Mašīnas vērtība ar atbalstu, EUR:
Amortizācija, h/gada
Fiksētā amortizācija, EUR/gada
Mainīgā amortizācija, EUR/h

Kredītprocenti

Bankas kredītprocenti, EUR/gada

Eksplutācija

Fiksētās remontu un TA izmaksas, EUR/gada
Mainīgās remontu un TA izmaksas, EUR/h

Degviela

Degviela, EUR/h
Elektrība, EUR/h

Darbaspēks

Traktorists

Uzturēšanas

Apdrošināšana
Nodokļi

Kopejas tehnikas izmaksas

Amortizācija
Kredītprocenti
Eksplutācija
Degviela
Darbaspēks
Uzturēšana
Kopējās izmaksas, EUR/h

Tehnikas izmaksu aprēķins

 - Uzvirzot kursoru uz šādas ikonas, kas atrodas pie ievadlaukiem, parādīsies norāde, kura paskaidro, kāda vērtība jāievada konkrētajā laukā.

 - Uzspiežot uz šādas ikonas, kas atrodas pie ievadlaukiem, atvērsies logs ar tabulām un aprēķinu piemēriem.

Mašīnas veids:  
Kopējas izmaksas, EUR/h
Kopējās izmaksas, EUR/ha

Ievaddati

Mašīnas vērtība, EUR:
Pārdošanas vērtība, EUR  
Atbalsta intensitāte, %  
Izmantošanas laiks, gadi  
Izmantošanas laiks, h  
Bankas kredītprocenti, %  
Fiksētās izmaksas rem. un TA, %/gadā  
Mainīgās izmaksas remontiem un TA, %/h  
Patērētā elektroenerģija, kWh  
Elektroenerģijas cena, EUR/kWh  
Patērētā degviela, l/h  
Degvielas cena EUR/l  
Tehnikas patiesā noslodze, h/gada  
Apdrošināšana, EUR/gada  
Nodokļi, glabāšana, EUR/gada  
Nepieciešamais darbaspēks, cilvēki  
Sagatavošanas laiks, %  
Alga, EUR/h  
Agregāta darba ražīgums, ha/h
Amortizācija
Mašīnas vērtība ar atbalstu, EUR
Amortizācija, h/gada
Fiksētā amortizācija, EUR/gada
Mainīgā amortizācija, EUR/h
Kredītprocenti
Bankas kredītprocenti, EUR/gada
Ekspluatācija
Fiksētās remontu un TA izmaksas, EUR/gada
Mainīgās remontu un TA izmaksas, EUR/h
Degviela
Degviela, EUR/h
Elektrība, EUR/h
Darbaspēks
Traktorists
Uzturēšana
Apdrošināšana
Nodokļi
Kopējās tehnikas izmaksas
Amortizācija
Kredītprocenti
Ekspluatācija
Degviela
Darbaspēks
Uzturēšana
Kopējās izmaksas, EUR/h