Tehnikas izmaksu aprēķins

Tehnikas izmaksu aprēķina izveidei jāizvēlas, kādai tehnikas grupai tas tieši nepieciešams. Lai iegūtu detalizētu Tehnikas izmaksu aprēķinu ar paskaidrojumiem, sekojiet tālākajiem norādījumiem.
Ja vēlaties iegādāties jaunu tehniku vai iekārtu ar atbalstu, tad to iespējams izvēlēties
Tehnikas un Iekārtu katalogā.

Pašgājējmašīnas - izmaksu aprēķins

Ievadiet mašīnas nosaukumu kurai vēlaties veikt aprēķinu
Ievadiet mašīnas nosaukumu kurai vēlaties veikt aprēķinu
Mašīnu vērtība (par kādu cenu tiks iegādāta tehnika vai esošās tehnikas tirgus cena]
Mašīnu vērtība (par kādu cenu tiks iegādāta tehnika vai esošās tehnikas tirgus cena]
Vērtība par kādu mašīnu paredzēts pārdot pēc plānotā izmantošanas laika.
Vērtība par kādu mašīnu paredzēts pārdot pēc plānotā izmantošanas laika.
Ja mašīna iegādāta, izmantojot dažādu projektu atbalstu, jānorāda atbalsta intensitāte procentos.
Ja mašīna iegādāta, izmantojot dažādu projektu atbalstu, jānorāda atbalsta intensitāte procentos.
Kopējais plānotais mašīnas izmantošanas laiks gados.
Kopējais plānotais mašīnas izmantošanas laiks gados.
Kopējais plānotais mašīnas izmantošanas laiks stundās.
Kopējais plānotais mašīnas izmantošanas laiks stundās.
Ja mašīna iegādāta izmantojot kredītu, bankas kredītprocenti procentos.
Ja mašīna iegādāta izmantojot kredītu, bankas kredītprocenti procentos.
Izmaksas remontiem un tehniskajām apkopēm procentos no mašīnas vērtības. Procentiem jāatbilst reāli remontos un apkopēs ieguldītajam naudas apjomam gadā.
Izmaksas remontiem un tehniskajām apkopēm procentos no mašīnas vērtības. Procentiem jāatbilst reāli remontos un apkopēs ieguldītajam naudas apjomam gadā.
Mašīnas degvielas/elektroenerģijas patēriņš konkrētā darba veikšanai.
Mašīnas degvielas/elektroenerģijas patēriņš konkrētā darba veikšanai.
Degvielas/elektroenerģijas cena.
Degvielas/elektroenerģijas cena.
Mašīnas patiesā noslodze stundas gadā. Reāli paveiktā darba apjoms.
Mašīnas patiesā noslodze stundas gadā. Reāli paveiktā darba apjoms.
Summa kāda samaksāta par mašīnas apdrošināšanu gadā (gan OCTA, gan KASKO].
Summa kāda samaksāta par mašīnas apdrošināšanu gadā (gan OCTA, gan KASKO].
Summa, kāda samaksāta nodokļos un par glabāšanu (apskates, ceļa nodokļi, īres maksa par glabāšanu u.c.].
Summa, kāda samaksāta nodokļos un par glabāšanu (apskates, ceļa nodokļi, īres maksa par glabāšanu u.c.].
Konkrētā darba veikšanai nepieciešamo cilvēku skaits.
Konkrētā darba veikšanai nepieciešamo cilvēku skaits.
Sagatavošanās darbu apjoms procentos no kopējā darbu apjoma (normāli no 5 līdz 15%].
Sagatavošanās darbu apjoms procentos no kopējā darbu apjoma (normāli no 5 līdz 15%].
Operatora darba samaksa, ieskaitot darba devēja maksātos nodokļus.
Operatora darba samaksa, ieskaitot darba devēja maksātos nodokļus.
Agregāta darba ražīgums, veicot konkrēto darbu hektāros stundā.
Agregāta darba ražīgums, veicot konkrēto darbu hektāros stundā.

Kopējās tehnikas izmaksas €/ha:

Kopējās tehnikas izmaksas €/h: Rādīt detalizētāku aprakstu

€/h
8
8
8
€/h
8
€/h
8
€/h
€/h
€/h
8
8
Close