Autonomā biškopība

Sadarbības partneri:

-Rīgas Tehniskā universitāte,

-SIA Meduspils,

-Valters Brusbārdis,

-Latvijas Interneta Asociācija,

-SIA Mazzy.

Īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt autonomās biškopības uzraudzības un kontroles sistēmu un aprobēt tās darbību reālajā vidē ar mērķi, palielināt biškopības nozares ražīgumu, samazināt biškopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabot bišu saimju
uzturēšanas apstākļus.

Biškopības darbs pašreiz balstās lielā mērā uz roku darbu, kas prasa regulārus bišu dravu apmeklējumus un bišu saimju apskates. Tomēr fiziskas apskates traucē bites un izraisa stresu, kas negatīvi ietekmē pilnībā visu produktu ražošanas klāstu – medus, putekšņu, bišu maizes un propolisa bišu saimes produktivitāti. Ražošanas veicināšanai ir ļoti svarīgi rast iespēju ienesuma intensitātes, lidošanas aktivitātes, bišu saimes spieta noskaņas un bišu saimes veselības stāvokļa attālinātai noteikšanai. Ieviešot autonomo biškopību, varēs attālināti sekot līdzi stropa apstākļiem, piemēram, vai temperatūra nav kritiska. Ja saimē trūkst barība, tad to var laikus pamanīt un novērst. Šāda sistēma var palīdzēt izglābt ziemojošās bišu saimes, kā arī ietaupīt laiku un naudu ikdienas stropu apsekošanā.

Bišu dravā notiekošo procesu attālinātā novērošana un kontrole ir pamatnosacījums efektīvai un resursu taupīgai biškopības ieviešanai praksē, kas ilgtermiņā ir gan pasaules, gan Latvijas biškopības industrijas mērķis.

Ieviešot jauno tehnoloģiju būs iespējams bišu saimju dzīvesciklu novērtēt attālināti, papildināt jau esošo Latvijas Biškopības biedrības statistikas apkopojumu reģionālā griezumā un atvieglot biškopja ikdienu, samazinot gan patērēto laiku, gan lauksaimniecībā izmantotās degvielas daudzumu. Jaunā sistēma sniegs iespēju noskaidrot labākas medus iegūšanas vietas saistību ar dažādu nektāra augu izmantošanas efektivitāti Latvijas apstākļos un noteikt aktīvākos periodus un laika apstākļus, līdz ar to produktīvāk veikt medus iegūšanu, lietderīgi izmantojot ziedu ziedēšanas laiku.

Kopējais projekta finansējums: 97895,79 eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Anatolijs Zabašta, Rīgas Tehniskās universitātes EEF, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta projektu vadītājs, vadošais pētnieks.