Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

 
Konkursa nolikums, tā pielikumi un konkursa pieteikuma veidlapas pieejamas sadaļā "Pielikums".

Pasākuma mērķis - atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem, un labākās idejas apbalvojot ar naudas balvām.

Ietver:

 • informatīvo/pieredzes apmaiņas dienu
 • “Laukiem būt!” 5 dienu mācības;
 • noslēguma/prezentāciju dienu;
 • individuālo sadarbību;
 • konkursu „Laukiem būt!”.

KONKURSS “LAUKIEM BŪT!”

Konkursa mērķis – veicināt lauku teritoriju attīstību, atbalstot jauniešus un jaunos uzņēmējus lauku teritorijās savas uzņēmējdarbības idejas vai sabiedriskas aktivitātes īstenošanā vai attīstībā.

Konkursa uzdevumi:

 • veicināt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli;
 • motivēt jauniešus īstenot savas uzņēmējdarbības idejas vai sabiedriskās aktivitātes;
 • attīstīt uzņēmējdarbību un sabiedrisko dzīvi lauku teritorijās.

Konkurss “Laukiem būt” paredzēts jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbības ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākā gada laikā. Konkursā var startēt fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi, vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru apgrozījums nepārsniedz 2000 eiro un, kuru uzņēmējdarbības pieredze (attīstot biznesa plānā pieteikto ideju) nav ilgāka par 3 gadiem. Konkursa pretendentam jābūt vismaz 51% kapitāldaļu turētājam uzņēmumā. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis, kurš piedalījies mācībās laikā no 2020.-2022. gadam un ieguvis apliecinājumu, bet līdz šim nav ieguvis naudas balvu konkursa finālā (1.-3.vieta).

Konkursā idejas iesniedzamas trīs kategorijās:

 1. Lauksaimniecība, tajā skaitā, lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana;
 2. Nelauksaimnieciskā darbība laukos – ražošana;
 3. Nelauksaimnieciskā darbība laukos – pakalpojumu sniegšana.

Pieteikumi konkursam tiek pieņemti no š.g. 12. decembra līdz 2023. gada 12. janvārim (ieskaitot).

Konkursa nolikums, tā pielikumi un konkursa pieteikuma veidlapas pieejamas sadaļā "Pielikums".

RADĀS JAUTĀJUMS?

Raksti uz e-pastu laukiembut@llkc.lv vai arī sazinies ar sev tuvākā LLKC konsultāciju biroja atbildīgo kontaktpersonu.

Seko mums “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut!

KONTAKTPERSONAS BIROJOS:

LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs - Valentīna Beča, 26158775, valentina.beca@llkc.lv
LLKC Alūksnes konsultāciju birojs - Sarmīte Svilāne, 26384907, sarmite.svilane@llkc.lv
LLKC Balvu konsultāciju birojs – Ivars Logins, 29118683, ivars.logins@llkc.lv
LLKC Bauskas konsultāciju birojs - Kristaps Stallīts, 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
LLKC Cēsu konsultāciju birojs - Gunda Kazerovska, 29135291, gunda.kazerovska@llkc.lv
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs – Edīte Jermašonoka, 26235277, edite.jermasonoka@llkc.lv
LLKC Dobeles konsultāciju birojs – Agnese Stivriņa, 22366263, agnese.stivrina@llkc.lv
LLKC Gulbenes konsultāciju birojs – Simona Berkolde, 28375800, simona.berkolde@llkc.lv
LLKC Jelgavas konsultāciju birojs - Agnese Stivriņa, 22366263, agnese.stivrina@llkc.lv
LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs - Anita Putka, 26511269, anita.putka@llkc.lv
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs - Artūrs Pavļukevičs, 65681104, arturs.pavlukevics@llkc.lv
LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs - Vendija Madara Kancāne, 26697809, vendija.kancane@llkc.lv
LLKC Liepājas konsultāciju birojs - Aleksejs Kačanovs, 27843096, aleksejs.kacanovs@llkc.lv un Aiva Kasparoviča, 26263682, aiva.kasparovica@llkc.lv
LLKC Limbažu konsultāciju birojs - Jautrīte Legzdiņa, 26184476, jautrite.legzdina@llkc.lv 
LLKC Ludzas konsultāciju birojs – Karīna Koroļonoka, 28632059, karina.korolonoka@llkc.lv
LLKC Madonas konsultāciju birojs – Anita Briška, 28662917, anita.briska@llkc.lv
LLKC Ogres konsultāciju birojs – Elīna Masteiko, 28331239, elina.masteiko@llkc.lv
LLKC Pierīgas konsultāciju birojs - Kristīne Ragaine-Volnianko, 26307940, kristine.ragaine@llkc.lv
LLKC Preiļu konsultāciju birojs - Iveta Sondore, 26444373, iveta.sondore@llkc.lv 
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs – Inta Nagle, 20224413, inta.nagle@llkc.lv
LLKC Saldus konsultāciju birojs – Eva Behmane, 24423505, eva.behmane@llkc.lv
LLKC Talsu konsultāciju birojs - Alfons Spēks, 26460878, alfons.speks@llkc.lv
LLKC Tukuma konsultāciju birojs - Lita Cielava, 29185517, lita.cielava@llkc.lv
LLKC Valkas konsultāciju birojs - Valda Empele, 29445406, valda.empele@llkc.lv
LLKC Valmieras konsultāciju birojs - Inga Ozoliņa, 26308536, inga.ozolina@llkc.lv
LLKC Ventspils konsultāciju birojs - Īrisa Roze-Posuma, 29277011, irisa.roze@llkc.lv

“Laukiem būt!” mācības un konkurss  tiek organizētas VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.