Jaunumi

Tukuma apkārtnes zivsaimnieki 20. jūlijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas pusi.

 Zivju fonds (ZF) turpina piešķirt finansējumu zivju pētījumiem, to pavairošanai un aizsardzībai, kā arī sabiedrības informēšanai un dalībai starptautiskos pasākumos šajās jomās.

Tikai līdz ar siltāka laika iestāšanos maija beigās Baltijas jūras Rīgas līcī stāvvados sāka ienākt reņģes.

Biedrības “Mazjūras zvejnieki” dibinātāji un atbalstītāji Bērzciemā 2020. gada 6. martā

Lai saglabātu un popularizētu piekrastes zvejas tradīcijas un veicinātu paaudžu maiņu, martā nodibināta biedrība “Mazjūras zvejnieki”. Tās dibinātāji ir kopskaitā 11 fiziskas un juridiskas personas – zvejnieki no Engures, Bērzciema un Mērsraga.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir radījis interaktīvu palīgu makšķerniekiem “Mana Cope”, kas pieejams gan kā interneta resurss www.manacope.lv, gan kā mobilā lietotne Android un iOS ierīcēm.

Apkopojam informāciju par citu valstu iniciatīvām, lai nodrošinātu zivju pieejamību patēriņam Covid-19 krīzes laikā, tajā skaitā iesaistoties zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG).

Tiešā pārdošana Vācijas tiešsaistes portālā

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā plašs materiāls par reņģu stāvvadu zveju piekrastē, kā arī par Mazjūras zvejnieku biedības dibināšanu, kurā iesaistījušās 11 fiziskas un juridiskas personas – zvejnieki no Engures, Bērzciema un Mērsraga.

Lai palīdzētu zivsaimniecības uzņēmumiem mazināt koronavīrusa Covid-19 izraisītās sekas, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vairākus Ministru kabineta noteikumu projektus, kurus virza apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Pateicoties Mursijas ZVRG atbalstam un sadarbības tīkliem, paralizēts cilvēks pārveido savu personīgo rehabilitācijas projektu par pirmo Nacionālo burāšanas skolu cilvēkiem ar invaliditāti.

Agroresursu un Ekonomikas pētniecības institūts veic aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta nepieciešamību resursu izmantošanas, vides, klimata un sociālo aspektu kontekstā.

Lapas