Jaunumi

Rīgas jūras līča piekrastē valdošais “bada vējš” stingri ierobežoja zvejnieku un lomu apstrādātāju aktivitātes oktobrī, taču arī ļāva sarosīties kopīgam braucienam pie kolēģiem. Par pasākuma izdošanos parūpējās Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls, un 25.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļas rīkotajā informatīvajā seminārā “Attīstības iespējas zivsaimniecībā, atbalsta veidi, problēmu risinājumi nozarē”, kurš 2.

Pamatojoties uz 2016.gada 16.septembra Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē nolemto (2016.gada 30.septembra protokola Nr.4.2-8e/3/2016 4.punkts), Zivsaimniecības departaments informē par ziņošanas nosacījumiem un darbībām ar zvejas rīkos nejauši bojāgājušajiem roņiem.

Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju bija īpašs ar to, ka tajā piedalījās visi Latvijas Zivju audzētāju asociācijas biedri, kas ir lielākie karpu audzētāji Latvijā (tie saražo apmēram 70% no visas Latvijā saražotās akvakultūras produkcijas): AS “N

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls 19. un 20. oktobrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu ar mērķi apgūt un apskatīt piekrastes zivsaimniecības attīstības iespējas Lietuvā. Braucienā piedalījās zivsaimniecības pārstāvji no visas Latvijas piekrastes, kopā 20 dalībnieki.

LLKC Talsu nodaļas zivsaimnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lapmežciemu un Salacgrīvas novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un realizāciju, nēģu zveju un dalītos pieredzē par Eiropas fondu apguvi.

Lapas