Jaunumi

Pastrādājusi svešās zemēs, Daiga Zerne ir pārliecināta, ka viņas īstā vietā ir dzimtajos Iršos. „Nekur nav viegli, bet tomēr labāk kā Spānijā lasīt mandarīnus, ir saimniekot savās mājas,” teic Daiga.

Vietējās rīcības grupas „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorija ir Latvijas ziemeļu daļa, Igaunijas pierobeža. Jaunajā plānošanas periodā biedrība ir atbildīga par 1 161 123 eiro liela finansējuma sadalījumu uzņēmējdarbības atbalstam un teritorijas pievilcības nodrošinājumam.

Madonas novada Sarkaņu pagasta “Poteros” saimnieko Dzintra Vugule, kura 2012. gada jūnijā reģistrēja savu uzņēmumu SIA “Mājas vīns“. Saimniecībā jau bija iekopts paliels ogu dārzs.

Daugavpilī, Dubrovina parkā 7. jūlijā norisinājās informatīvā diena „Vakanču karuselis”.

Braucot gar “Kapulejām” Tilžas pagastā, acis priecē skaisti sakoptas pļavas un, protams, zirgi. Tā ir Andreja un Larisas Klitončiku saimniecība, kur viņi saimnieko kopš 1994.

Vai zini, kas ir vegāns? Vai esi savā ceļā sastapis lūsi vai viltīgo lapsu kūmiņu? Varbūt tu labi pazīsti Latvijas aizsargājamos augus? Ja tu esi staigājoša enciklopēdija, – šis uzdevums domāts tev!

Lapas