Jaunumi

Ērgļu novada uzņēmēji Gunārs un Artūrs Vīganti ir apņēmības pilni pierādīt, ka ir izdevīgi gaļas lopus izaudzēt, nobarot un realizēt tirgū pašiem.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs.

Katru gadu Zemkopības ministrija  aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos piedalīties konkursā “Sējējs”.

Alsungas novada zemnieku saimniecība “Dzirnas“ nodarbojas ar bioloģisko putnkopību, audzē zemenes un dārzeņus. Saimniecība apsaimnieko 11 ha zemes. Augustā apritēja četri gadi, kopš Jana Štūlberga atgriezusies dzimtajā Alsungā un uzsākusi savu biznesu.

Jēkabpils konsultāciju birojs pulcēja mājražotāju grupas dalībniekus, lai dotos uz skaisto Vidzemes vietu – Raunu. Pēdējā laikā informācija par Raunu plašsaziņas līdzekļos izskanēja saistībā ar Ķiploku festivālu.

Pēdējos gados pieaugusi sabiedrības uzmanība mazajām saimniecībām un tiek novērtēta to īpašā loma un vieta. Liela daļa mazo saimniecību neražo tirgus produkciju, labākajā gadījumā  nodrošina ģimenes patēriņu un uztur apdzīvotus laukus.

Lapas