Jaunumi

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 19. oktobrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 8. un 9. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietu Višķos, Višķu Profesionālajā vidusskolā.

“Steirisches Vulkanland” ir zīmols, ar kura palīdzību Austrijas pavalsts Štīrijas ražotāji ar pašvaldību un citu institūciju palīdzību sadarbojas un nostiprina pozīcijas vietējā tirgū.

LLKC Talsu nodaļā septembrī un oktobrī aktīvi norisinājās jauniešu mācības par uzņēmējdarbību. Visas mācību dienas regulāri apmeklēja 13 jaunieši, kuri noslēgumā - 13. oktobrī prezentēja savas biznesa idejas un ieguva sertifikātus. Uz mācībām jaunieši bija ieradušies jau ar zināmu mērķi.

Cēsu jaunieši 18. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā pie trīs drosmīgiem uzņēmējiem, kuri jauniešus iedvesmoja īstenot savas idejas.

Mārcis Feldbergs, lauku tūrisms, radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi” un “Kandžas laboratorija”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa 19. oktobrī rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 8.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus blakus esošajā Rēzeknes novadā.

Lapas