Jaunumi

Gulbenes novada biškopji mājražotāju sadarbības un kopdarbības veicināšanas pieredzes iegūšanai devās braucienā pie Baltijas reģiona lielākā bitenieka Jānusa Tulla Igaunijā, Tartu apkaimē. Viņa un dēla Tāvi aprūpē ir 1500 bišu saimes.

Šogad LLKC Ludzas konsultāciju birojs organizēja novada mājražotājiem trīs tikšanās reizes. Tās tika izplānotas, ņemot vērā mājražotāju vēlmes un viņiem aktuālākās tēmas.

«Bulavās» Iveta Mihaleviča mīt 13 gadus, iesākumā ikdienas gaitās viņa kopā ar tēvu aprūpēja govju ganāmpulku, bet, tēvam aizejot mūžībā, tika lemts par labu senajam vaļaspriekam – mūsu platuma grādu visnotaļ vērtīgajām tējām, kā arī puķu (pārsvarā ziemciešu) un dekoratīvo stādu audzēšanai.

Septembrī Jēkabpils Lauku konsultāciju birojā ar informatīvo dienu sākušās Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācības. Pieteikumu anketās jaunieši izteica vēlmi mācību laikā tikties ar uzņēmējiem.

LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs 13. septembrī rīkoja semināru par mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējām un aicināja kopā interesentus, lai viņi dalītos ar labo pieredzi tālākas darbības iedvesmošanai. Tikšanās notika netradicionālā vidē – saimniecībā “Grigaļi” Aizputes novadā.

Interesantu pieredzi braucām lūkoties uz Tumes pagasta “Airītēm”,  kurās saimnieko Edgars Fogelis. Saimnieks jau četrus gadus mācās izprast, kā labāk izaudzēt arbūzus. Eksperimenti notiek gan siltumnīcā,  gan uz lauka. Šogad tika iestādīti 100 stādi, no kuriem ieguva  156 arbūzus.

Lapas