Jaunumi

Latvijas lauksaimniecības politikas mērķis ir lauku cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana, konkurētspējas veicināšana un teritoriju attīstība. Mazajās saimniecībās viena no attīstības iespējām ir saimniekošanas dažādošana.

Baldonē, Mercendarbes muižā 7. aprīlī norisinājās Meistaru dienas 2018. Pasākums, kurš tiek organizēts jau piekto gadu pēc kārtas, ir ieguvis popularitāti baldoniešu vidū, – šogad pasākumu apmeklēja ap 250 interesentu.

Zemnieku saimniecība “Rāpšas” atrodas Ogres novada Suntažu pagastā. Saimniecību vada Oskars Strazdiņš ar sievu Elīnu, viņu ģimenē aug trīs bērni.

LLKC Talsu nodaļa 18. aprīlī organizēja informatīvo dienu mājražotājiem. Uz tikšanos bija aicināti arī topošie mājražotāji, kuri  vēl tikai plāno uzsākt mājražošanu, tādēļ tikšanās tēma tika izvēlēta, lai tā būtu aktuāla visiem.

Pirms aktīvās lauku darbu sezonas Madonas pusē noslēdzās pavasara informatīvie pasākumi lauksaimniekiem.

Īvandniece Ieva Knupke no zemnieku saimniecības “Paegļi”ieguvusi otro vietu konkursā “Laukiem būt!”nominācijā par lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanu gaļas pārstrādē.

Lapas