Uzsāktie un pabeigtie inovāciju projekti Latvijā

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai"

Projekta                                                                                                   nosaukums                                                                        

 

Īstenošanas laiks                                 

Kontaktinformācija Pabeigto projektu ziņojums                            

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā      

Study of application of an innovative dehydration technology in sapropel production, application options of the products, produced on the basis of sapropel

2018. gada maijs - 2023.gada 31.marts

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv 

 

Lēmuma pieņemšanas sistēma

Development of a decision support system for the management of leaf and ear diseases in winter wheat

 2018.gada 1.aprīlis-2023.gada 31.marts

Linda Šarķe-Fedjajeva

linda.sarke@llkc.lv

 

Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Production of probiotics from cheese and curds whey and the further use of whey in production of improved multifunctional dairy products

 1.05.2018. –20.03.2020.  cpiens@apollo.lv  Probiotiķu iegūšana
 

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

New technologies and economically justified solutions towards the local production of feed for pig breeding: growing in Latvia of genetically unmodified

 1.02.2018. –31.07.2021.

Sanita Zute

sanita.zute@arei.lv

 Virtuālā grāmata "Latvijā audzēta soja un mieži - inovācija cūku ēdināšanā"

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Development of medicinal food for patients of malnutrition/dysfagia, creating a new, nationally significant product with a high added value

1.04.2018. –31.12.2021.

Ēriks Cešeiko eriks.ceseiko@gmail.com

 

Jauni risinājumi piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošanā

New solutions to the production of dairy products and processing of by-products

1.05.2018. –31.08.2020.

Jana Lakstiņa

jana@baltais.lv

Piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošana

Metodiskais materiāls

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

02.04.2018.–28.02.2022.

Anatolijs Zabašta

anatolijs.zabasta@rtu.lv

 

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide

Development of a robotic weed management equipment

01.01.2019.-28.02.2021.

Jānis Jaško

janis.jasko@llu.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide

Development of electronic farm management system

01.01.2019.-30.06.2023.

Liene Dabiņa

liene.dabina@llkc.lv

 

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Development of a uniform support system of wood flow management for more effective forestry development in Latvia

no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada 31.decembrim

Jānis Magaznieks

janis.magaznieks@lkuuv.lv

 

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Innovative and economically justified solutions to raise production efficiency and quality of fruit for apples and rasberries

31.11.2018.-07.06.2023.

Pēteris Skrastiņš

peteris@laas.lv

 

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Research of effective heat production and supply solutions in covered areas

01.03.2019.-28.02.2023.

Ādolfs Ruciņš

adolfs.rucins@llu.lv

 

Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Organically produced marbled steak

01.01.2019.-30.12.2022.

Aldis Lācis

allbms@inbox.lv

 

Rūpnieciskais pētījums - bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta)  iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtības pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomā

Industrial research - production and processing of organic and conventional cabbage, by studying and working out innovative and zero waste technology

no 2019. gada maija līdz 2022.gada 31.janvārim

Zanda Krūma

zanda.kruma@llu.lv

 

Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošas pamatiem

A sustainable development of pig breeding based on organic farming and free from antibiotics

01.10.2019.-30.09.2022.

Valentīna Alksne

valentina@lcaa.lv

 

Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem

Development of a new technology for the production of plant fertilizers from the residues of biogas plant digestion (digestate) and woodchip cogeneration (woodchip ash)

01.10.2019.-31.10.2022.

Aleksandrs Adamovičs

aleksandrs.adamovics@llu.lv

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv

 

Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu

Determining of the optimal growth conditions for vegetables using hydroponics cultivation method with artificial and natural lightening

01.09.2019.-31.08.2021.

Anita Osvalde

anita.osvalde@inbox.lv

 

Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai

Autonomous robotic platform Latvijas iDārzs (Latvian i-Garden) - for a sustainable development of plant nursey sector

2019. gada maijs-2022. gada 30.aprīlis

Anta Sparinska

anta.sparinska@bulduri.lv

 

Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai

Advance Farming Systems for Environmentally Friendly and Efficient Crop Production in Latvia

07.11.2019.-31.01.2023.

Inga Jansone

inga.jansone@arei.lv

 

Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi

Development of scientifically justified fermented dairy products from organic milk and their clinical study

01.10.2019.-31.03.2022.

Jana Lakstiņa

jana@baltais.lv

 

Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

Research for innovative solutions and development of new methods, facilitating effectiveness and quality improvement in Latvian greenhouse sector [IRIS]

30.09.2019.-30.09.2022.

Ansis Avotiņš

ansis.avotins@rtu.lv

 

Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Obtaining of bio-degradable polymers from renewable resources for production of protective coatings and packaging materials for fruits

01.10.2019.-30.09.2022.

Pāvels Semjonovs

pavels.semjonovs@lu.lv

 

Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju

Development of sea buckthorn seed oil production technology using supercritical CO2 extraction

01.10.2019.-30.09.2021.

Mārtiņš Šķiņķis

martins@1b.lv

 

Ekonomiski pamatota sūkalu pārstrāde jauniem produktiem pārtikai un lopbarībai

Economically justified processing of whey for new food and feed

20.09.2019.-31.12.2021.

Jeļena Zagorska

jelena.zagorska@llu.lv

 

Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums

Industrial research of the COWOW system, based on artificial intellect

01.01.2020.-31.10.2021.

Vita Stūre

vita.sture@gmail.com

 

Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei

Development of biotechnological competences for production of high-value horticulture products

19.12.2019.-30.06.2023.

Līva Purmale

liva.purmale@bulduri.lv

 

Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu - izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai

Modern bio-economic waste-less processing of deer, producing the end product - raw material with a high added value for food, cosmetics and pharmaceut

2019.gada novembris - 2022.gada 15.novembrim

Māra Paeglīte

deerparks@inbox.lv

 

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Development and verification of new methods, technologies and solutions in the process of production of agricultural plant stem cells creating an innovative solution to their further integration in drinking water 

2019.gada novembris - 2021.gada 31.martam

Anita Pedāne

anita@nordic-food.eu

 

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

Innovative solutions in planning and organization of agricultural and forestry produce transportation

23.07.2019.-30.12.2022.

Andris Spūlis

andris.spulis@komin.lv

 

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

19.06.2019.-30.12.2022.

Solvita Boldāne

solvita.boldane@gmail.com

 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
Projekta                                                                                          nosaukums                                                                
Īstenošanas laiks
Kontaktinformācija Pabeigto projektu ziņojums
Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā 2018.-2021.gada 28.februāris

Dr.agr.Līga Lepse

liga.lepse@llu.lv

 Kopsavilkums-atskaite
Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2018.gada 1. marts - 2021. gada 28. februāris

Dr.agr.Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

 Gala pārskats

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai

 2017.gada 11.novembris-2020.gada 31.oktobris  
Ilze Vīķe

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošana

Metodiskie norādījumi

Jauno plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu balstu sistēmu

2018.-2023. gada 1.marts

Svetlana Jarmoļiča

 

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

2018.gada 11.jūlija-2021.gada 30.novembrim

Dr. biol. Signe Tomsone

signe.tomsone@lu.lv

 

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris

Arta Kronberga

Arta.Kronberga@fieldandforest.lv

 
Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai  2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 30.jūnijs  

Arta Kronberga Arta.Kronberga@arei.lv

 Gala atskaite
Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā 2017.gads- 2018.gada 20.decembris

Valdis Ieviņš

lpksbok@e-apollo.lv

 Projekta gala atskaite
Lēmuma pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas rapsī 2017. gada 1. novembris – 2021. gada 31. decembris

Rita Bartuševica

rita@strops.lv

 
Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm 2017. gada 2. oktobris - 2019. gada 31. decembris

Kaspars Liepiņš

kaspars.liepins@silava.lv

Krājas kopšana bērzu plantācijās

Bērzu finierkluču plantāciju un kokaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķinu modelis

MS Excel modelis bērzu apsaimniekošanas režīma plānošanai

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu 2018.gada 1.novembris-2021.gada 30.aprīlis

Ādolfs Ruciņš

arucins@ltk.lv

 Gala atskaite
Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 2018.gada 1.oktobris-2023.gada 30.jūnija

Jānis  Kleins

dpagri@inbox.lv

 
Jaunas, videi draudzīgas metodes izmantošana lauksaimniecības produktu attīrīšanai un uzglabāšanai 2018.gada 1.augusts-2019.gada 16.septembris

Laila Kalniņa

laila.kalnina@gmail.com

 

Lauksaimniecības produktu attīrīšana un uzglabāšana_atskaite

Video

Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai 2019. gads-2021.gada 30.novembris
Marita Joņina
 
Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem 2019. gada 1. janvāris- 2022. gada 31. marts
Daina Feldmane daina.feldmane@llu.lv
 
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā 2018.gada augusts-2021.gada februāris
Daiga Lazdiņa
 Gala atskaite
Inovatīvas zirgu vērtēšanas metodes izstrāde zirgkopības nozares konkurētspējas palielināšanai 2018.gada 1.aprīlis-2021.gada 1.marts
Aija Luse
 Gala atskaite
Biškopības digitalizācija 2018.gada oktobris-2020.gada 28.februāris
Atis Vallis

Biškopības digitalizācija

 www.estrops.lv

Augšanas regulatora lietošana ābelēm 2018.gads līdz 2021. gada 28.februāris
Jānis Lepsis
 Gala atskaite
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde 2018.gada 1.augusts.-2023.gada 30.jūnijs

Anita Boldāne

anita.boldane@tpriga.lv

 
Latvijas lauksaimniecības resursu ilgstspejīga izmantošana inovatīvu tehnoloģiju un funkcionālu pārtikas produktu, ar paaugstinātu uzturvētību izstrādei 2018.gads-2020.gada 30.jūlijs

Ieva Viļuma

ricberry.ricberry@gmail.com

Inovatīvu pārtikas produktu izstrāde
Autonomā biškopība 01.02.2018.-20.02.2020.

Anatolijs Zabašta

anatolijs.zabasta@rtu.lv

 

Autonomā biškopība

Izstrādātās iekārtas  pielietojums

Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā 2018.gada 1.septembris- 2021.gada 31.decembris

Martins Flaksis

martins@krastmali.lv

 

Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību

2019. gada marts - 2021.gada 30.septembris

Rolands Neimanis

rolands.neimanis@inbox.lv

 

Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

2019. gada 1. marts - 2023. gada 31. maijs

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv

 

Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

01.02.2019.-30.06.2022.

Gatis Vītums Jaunzems

ecolauks@inbox.lv

 

Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem

15.02.2019.- 31.12.2021.

Kaspars Makovskis

kaspars.makovskis@silava.lv

 

Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

1.03.2019.- 31.05.2021.

Dagnija Lazdiņa

dagnija.lazdina@silava.lv

 Pārskats

Video

Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas

01.11.2017.-07.04.2019.

Uģis Grīnbergs

ugis@adsl.lv

 PEMMIKS Atskaite

Medus maisījuma ar paaugstinātu uzturvērtību un nemainīgu viskozitāti izstrāde

2019.-2021.gada 19.jūlijs

Jānis Kronbergs

janis.kronbergs@bizeco.lv

 

Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas

24.01.2020.-06.01.2023.

Artūrs Lozbergs

arturs.lozbergs@arei.lv

 

Vietējo proteīnaugu izmantošanas veicināšana dējējvistu barībā

01.03.2019.-31.12.2020.

Solvita Gulbe

solvita@poultry.lv

Projekta kopsavilkums

Bioloģiski audzēto kultūraugu ražības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunus minerālorganiskos mēslošanas līdzekļus

01.04.2020.-31.03.2023.

Līva Purmale

liva.purmale@bulduri.lv

 

Ziemciešu genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas tehnoloģiju izstrāde un iegūto jaunstādu pārbaude dažādos augšanas apstākļos Latvijā

01.04.2020.-28.02.2023.

Līva Purmale

liva.purmale@bulduri.lv

 

Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidonijas audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

01.04.2020.-31.05.2023.

Edīte Kaufmane

edite.kaufmane@llu.lv

 

Augsnes erozijas un SEG emisiju samazināšana, izmantojot Latvijas augsnes tipiem paredzētu sējmašīnu

04.12.2019.-31.07.2021.

Kaspars Dzergačs

kaspars.dzergacs@atvases-rk.lv

 

Konditorijas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem

01.01.2020.-31.03.2022.

Juris Goldmanis

inesestortes@inbox.lv

 

Saldā ķirša (Cerasus avium Moench.syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

01.04.2020.-31.03.2023.

Dagnija Lazdiņa

dagnija.lazdina@silava.lv

 

Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai

01.06.2020.-31.12.2022.

Kaspars Liepiņš

kaspars.liepins@silava.lv

 

Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

05.05.2020.-31.01.2023.

Pāvels Semjonovs

pavels.semjonovs@lu.lv

 

Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām

01.05.2019.-06.08.2020.

Gatis Ozoliņš

gatis.ozolins@prosvego.com

Augu piena saldējuma eksperimentālā izstrāde

Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentālā izstrāde

01.05.2020.-30.10.2021.

Gatis Ozoliņš

gatis.ozolins@prosvego.com

 

Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai

01.06.2020.-30.11.2021.

Aiga Smiltāne

aiga.smiltane@llka.lv

 

Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām

01.05.2019.-2021.gada septembris

Juris Rubens

juris_rubens@inbox.lv

 Atskaite

Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei


03.08.2020.–31.01.2023.

Vija Strazdiņa

vija.strazdina@arei.lv

 

Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju

01.03.2020.-

28.02.2022.

Ilga Šematoviča

ilga.sematovica@llu.lv

 

Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām

01.04.2020.-30.09.2021.

Lilija Degola

lilija.degola@llu.lv

 

Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

01.04.2020.-30.09.2021.

Vjačeslavs Kočetkovs

vjaceslavs.kocetkovs@balticovo.lv

 

Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

01.03.2019.-28.02.2021.

Valts Līcis

valts.licis@videsinstituts.lv

Gala atskaite

Tehnoloģiju apraksts

Amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās

01.03.2019.-31.07.2022.

Solvita Gulbe

solvita@poultry.lv

 
Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem 02.03.2020.-31.08.2021.

Rinalds Trukšs

info@energoriga.lv

 
Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai 01.04.2020.-31.03.2022.

Andis Lazdiņš

andis.lazdins@silava.lv

 
Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai 01.04.2019.-31.05.2023.

Vivita Puķīte

vivita.pukite@llu.lv

 
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 01.04.2020.-31.05.2023.

Ieva Erdberga

ieva.erdberga@llu.lv

 
Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras-kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā 01.04.2020.-30.06.2023.

Aiga Nolberga-Trūpa

aigat@llu.lv

 
Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai 01.03.2020.-28.02.2021.

Zanda Melnalksne

zanda@zemniekusaeima.lv

 Gala ziņojums

Lietotnes kodi (līdz citiem tehniskiem risinājumiem pieejami sūtot e-pastu uz aiva.saulite@llkc.lv)

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes 29.02.2020.-28.02.2022.

Donāts Millers

dmillers@latnet.lv

 
Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē 01.03.2020.-28.02.2022.

Krišjānis Šmits

smits@cfi.lu.lv

 
Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde 01.05.2020.-30.11.2021.

Evita Štrausa

evita.strausa@milzu.lv

 
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā 17.02.2020.-16.02.2022.

Viktorija Zagorska

viktorija.zagorska@llu.lv

 
Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoša insekticīdu pielietošanas plāna izstrāde smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošanai smiltsērkšķu stādījumos, lai paaugstinātu bioloģiski audzēto smiltsērkšķu ražas kvantitāti un kvalitāti 02.01.2020.-30.12.2021.

Viktorija Zagorska

viktorija.zagorska@llu.lv

 
Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā 01.03.2020.-28.02.2023.

Inguna Zukure

ingunazukure@inbox.lv