LVM 23-00-A01612-000001

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekts: Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai

Projekta īstenošanas laiks: 06.2023. - 11.2024.

Vadošais partneris:  AS "Latvijas valsts meži"

Projekta partneri:
- SIA “AKPC”
- SIA “Latvijas Augu aizsardzības un pētniecības centrs”
- APP “Agroresursu un ekonomikas institūts “Stendes pētniecības centrs””
- LPKS “LATRAPS”
- SIA “PS Līdums”
- Z/S “Sniedzes”

Projekta mērķis: 
Izstrādāt un projekta izpildes laikā ieviest digitālu rīku (mobilo lietotni) un lietojumprogrammu saskarnes (API), kas nodrošina koksnes plūsmas datu apriti, izsekojamību un uzraudzību no meža īpašnieka vai apsaimniekotāja ieplānotā transportēšanas darba uzdevuma no krautuves līdz piegādes vietai, nodrošinot nozares digitalizācijas attīstību (nepieciešamos datus e-pavadzīmes nodrošināšanai), ātrāku, standartizētu datu apriti un vienotu datu aprites rīku meža īpašniekiem un pārvadātājiem. Projekta gaitā plānots nodrošināt pilnas datu aprites testēšanu (no transportēšanas darba uzdevuma līdz piegādes faktam piegādes vietā) vismaz trīs uzņēmumu biznesa procesos.

Plānotais projekta rezultāts:
Izstrādāta autorizēta mobilā lietotne (izmantošanai tiešsaistē un bezsaistē), kura nodrošina pārvadātājiem un kokvedēju šoferiem transportēšanas darba uzdevumu (TDU) saņemšanu, kokvedēja atskaites (KVA) ievadi (kravā iekrauto koksnes sortimentu uzskaitei), piegādes fakta (PF) reģistrēšanu.

Projekta kopējais finansējums: visiem projekta partneriem kopā 280 000.00 EUR