Aktualitātes

Globālais pieprasījums pēc lopkopības produktiem, kas cilvēka uzturam ir svarīga sastāvdaļa, nepārtraukti pieaug, tāpēc turpmākai lopkopības nozares attīstībai ir nepieciešams palielināt lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti.

Projekta “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” septītā  posma ietvaros darbs turpinājās divās eksperimentālajās siltumnīcās – SIA “Rītausma” un z/s “Skudriņas”. Katrā atšķirīgi, bet atbilstoši projekta uzdevumiem tika turpināta datu uzkrāšana.

Nodarbojoties ar gaļas šķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanu, svarīgi ir ne tikai iegādāties izcilus vaisliniekus, nodrošināt piemērotus turēšanas un ēdināšanas apstākļus, bet arī mērķtiecīgi sekmēt vēlamā dzimuma pēcnācējus.

Patlaban ar dzīvnieku slimības izraisītāju – baktēriju ātru un efektīvu identificēšanas problēmu – saskaras gan piena lopkopji, gan veterinārārsti.

Ik gadu planētas iedzīvotāji izlieto ap triljonu plastmasas maisiņu. Šobrīd piesārņojums ar plastmasas izstrādājumiem ir viens no lielākajiem cilvēku radītajiem draudiem mūsu planētai.

Latvijā un pasaulē 21. gadsimts ir atnesis būtiskus izaicinājumus, kas cieši saistīti ar klimata un vides pārmaiņām, ietekmējot gan mūsu, gan arī nākamo paaudžu dzīves kvalitāti.

Lai atvieglotu dzīvnieku turētāju darbu un samazinātu dzīvnieku savainošanās riskus, Latvijā, kā arī daudzviet Eiropā un pasaulē, piena un gaļas liellopiem gan pirmajās dzīves dienās, gan jau pieaugušiem dzīvniekiem tiek noņemti ragi.

Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā nepārtraukti tiek meklētas iespējas, kā izmantot efektīvas, dabiskas izcelsmes bioloģiski aktīvas barības piedevas, maksimāli ievērojot veselīgas spurekļa vides nosacījumus  savienojumā ar vidi saudzējošu un ekonomiski izdevīgu ražošanas procesu.

Latvijā aitu un kazu ganāmpulki saskaras ar parazitāro invāziju un tās izplatība atsevišķos ganāmpulkos sasniedz pat no 70 līdz 80%.

Ekonomiski efektīva lopkopība ir izšķirīga, lai saimniecība spētu nodrošināt darbības nepārtrauktību un peļņas ieguvi. Viens no būtiskākajiem faktoriem šādā saimniekošanā ir ciltsdarbs, kas ļauj veikt produktīvu, veselīgu dzīvnieku atlasi, kuriem ir arī laba barības izmantošanas spēja.

Lapas