COPA/COGECA darba grupu aktivitātes

COPA un COGECA ir svarīgākās organizācijas, kas pārstāv lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu intereses Eiropas Savienībā (ES) un starptautiskajās institūcijās.

COPA ir dibināta 1958. gadā un ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja un ir dibināta 1959. gadā.

Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Piecas Latvijas lielākās lauksaimnieku organizācijas – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Zemnieku saeima (ZSA), Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija (LLKA), Latvijas Zemnieku federācija (LZF) un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija (LSA) – ir COPA/COGECA dalīborganizācijas un tiesīgas piedalīties tās rīkotajās sanāksmēs un diskusijās par visiem lauksaimniekus interesējošiem jautājumiem. Latvijas lauksaimniecības eksperti regulāri piedalās 20 dažādās darba grupās, kurās tiek apspriests un noformulēts COPA/COGECA kopējais viedoklis iesniegšanai Eiropas Komisijā (EK) un citās attiecīgajās institūcijās.
COPA skaidrojums (angļu valodā)
COGECA skaidrojums (angļu valodā)

Latvijas eksperti COPA-COGECA