Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

 

Mērķis - atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem, un labākās idejas apbalvojot ar naudas balvām.

Ietver:

 • informatīvo/pieredzes apmaiņas dienu;
 • “Laukiem būt!” 6 dienu mācības;
 • noslēguma/prezentāciju dienu;
 • individuālo sadarbību;
 • dāvanu – praktisko uzdevumu ceļvedi “No idejas līdz uzņēmējdarbībai”, kurā iekļautas 100 dažādas tēmas ar uzdevumiem;
 • konkursu „Laukiem būt!”.

“LAUKIEM BŪT!” 6 DIENU MĀCĪBAS

Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu, jauno uzņēmēju un jaunienācēju laukos zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību.
Mācību dalībnieki – jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, individuāli vai komandā:

 • ar esošu uzņēmējdarbības ideju;
 • kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē;
 • iepriekšējo gadu mācību un konkursa dalībnieki.

Mācību ilgums – vismaz 25 astronomiskās stundas.
Pieteikšanās mācībām – informatīvās dienas laikā aizpilda mācību pieteikuma anketu.
Mācības norisinās LLKC birojos visā Latvijā. Sev tuvāko biroju meklē šeit - http://new.llkc.lv/lv/biroji
Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 6. oktobrī.
Mācību saturs
 – tiek veltīts laiks dažādu ar uzņēmējdarbību saistītu tēmu apguvei, sevis kā uzņēmēja apzināšanai, biznesa idejas pilnveidošanai un individuālo biznesa plānu/ideju aprakstu izstrādei.

Mācībās ietvertās tēmas:

 • Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
 • Uzņēmējdarbības pamati, nodokļi un ieskats grāmatvedībā
 • Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
 • Biznesa plāns (būtība, sastāvdaļas, veidošana)
 • Finanšu plānošana
 • Tirgus analīze
 • Mārketings un reklāma
 • Prezentēšanas prasmes
 • Pārdošana
 • Uzņēmēju labā prakse
 • Un citas uzņēmējam un uzņēmējdarbībā nepieciešamas tēmas.

Mācību noslēgums – beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam, pēc kura prezentēšanas tiek saņemts sertifikāts, kurš dod iespēju dalībai konkursā “Laukiem būt!”.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām mācību dalībniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas.
Individuālās sadarbības mērķis ir radīt jauniešiem pilnvērtīgu atbalstu savu ideju īstenošanā un sniegt konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu vai esoša uzņēmuma attīstības iespējām.
Individuālā sadarbība ietver:

 • konsultācijas par biznesa plāna izstrādi;
 • mentoringu biznesa idejas attīstīšanā;
 • iesaistīšanu citās LLKC/VKLPT/ZST/MKPC aktivitātēs (semināros, pieredzes braucienos utt.);
 • atbalstu un iedrošinājumu;
 • sadarbības veidošanu pēc mācību un konkursa noslēguma.

KONKURSS “LAUKIEM BŪT!”

Konkurss “Laukiem būt” paredzēts jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbības ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākajā laikā. Konkursā var startēt fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi, vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru apgrozījums nepārsniedz 2000 eiro un, kuru uzņēmējdarbības pieredze (attīstot biznesa plānā pieteikto ideju) nav ilgāka par 3 gadiem. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis, kurš piedalījies mācībās laikā no 2021. - 2023. gadam, bet līdz šim nav ieguvis naudas balvu konkursa finālā (1.-3.vieta).
Pieteikumi konkursam tiek pieņemti no š.g. 23.novembra līdz 22.decembrim (ieskaitot). 


RADĀS JAUTĀJUMS?

Raksti uz e-pastu laukiembut@llkc.lv vai arī sazinies ar sev tuvākā LLKC konsultāciju biroja atbildīgo kontaktpersonu.
Seko mums “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut!

KONTAKTPERSONAS BIROJOS:

LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs - Valentīna Beča, 26158775, valentina.beca@llkc.lv
LLKC Alūksnes konsultāciju birojs - Sarmīte Svilāne, 26384907, sarmite.svilane@llkc.lv
LLKC Balvu konsultāciju birojs – Intars Ločmelis, 29108935, intars.locmelis@llkc.lv
LLKC Bauskas konsultāciju birojs - Kristaps Stallīts, 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
LLKC Cēsu konsultāciju birojs - Gunda Kazerovska, 29135291, gunda.kazerovska@llkc.lv
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs – Elvīra Sokolova, 25964228, elvira.sokolova@llkc.lv
LLKC Dobeles konsultāciju birojs – Agnese Genava, 22366263, agnese.genava@llkc.lv
LLKC Gulbenes konsultāciju birojs – Rasa Medne, 28654368, rasa.medne@llkc.lv
LLKC Jelgavas konsultāciju birojs - Agnese Genava, 22366263, agnese.genava@llkc.lv
LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs - Anita Putka, 26511269, anita.putka@llkc.lv
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs - Artūrs Pavļukevičs, 65681104, arturs.pavlukevics@llkc.lv
LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs – Elēna Ķemere, 26064369, elena.kemere@llkc.lv
LLKC Liepājas konsultāciju birojs - Aleksejs Kačanovs, 27843096, aleksejs.kacanovs@llkc.lv un Aiva Kasparoviča, 26263682, aiva.kasparovica@llkc.lv
LLKC Limbažu konsultāciju birojs - Jautrīte Legzdiņa, 26184476, jautrite.legzdina@llkc.lv 
LLKC Ludzas konsultāciju birojs – Karīna Koroļonoka, 28632059, karina.korolonoka@llkc.lv
LLKC Madonas konsultāciju birojs – Anita Briška, 28662917, anita.briska@llkc.lv
LLKC Ogres konsultāciju birojs – Elīna Masteiko, 28331239, elina.masteiko@llkc.lv
LLKC Pierīgas konsultāciju birojs – Linards Ligeris, 28677152, linards.ligeris@llkc.lv
LLKC Preiļu konsultāciju birojs - Iveta Sondore, 26444373, iveta.sondore@llkc.lv 
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs – Inta Nagle, 20224413, inta.nagle@llkc.lv
LLKC Saldus konsultāciju birojs – Eva Behmane, 24423505, eva.behmane@llkc.lv
LLKC Talsu konsultāciju birojs - Alfons Spēks, 26460878, alfons.speks@llkc.lv
LLKC Tukuma konsultāciju birojs - Lita Cielava, 29185517, lita.cielava@llkc.lv
LLKC Valkas konsultāciju birojs - Valda Empele, 29445406, valda.empele@llkc.lv
LLKC Valmieras konsultāciju birojs - Inga Ozoliņa, 26308536, inga.ozolina@llkc.lv
LLKC Ventspils konsultāciju birojs - Īrisa Roze-Posuma, 29277011, irisa.roze@llkc.lv

“Laukiem būt!” mācības un konkurss  tiek organizētas VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" ietvaros.