Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

 

 

Konkursa nolikums, tā pielikumi un konkursa pieteikuma veidlapas pieejamas sadaļā "Pielikums".


Mērķis - atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Ietver:

  • informatīvo/pieredzes apmaiņas dienu
  • “Laukiem būt!” 5 dienu mācības;
  • noslēguma/prezentāciju dienu;
  • individuālo sadarbību;
  • konkursu „Laukiem būt!”.

KONKURSS “LAUKIEM BŪT!”

Konkurss “Laukiem būt” paredzēts jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbības ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākajā laikā. Konkursā var startēt fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi, vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru apgrozījums nepārsniedz 2000 eiro un, kuru uzņēmējdarbības pieredze (attīstot biznesa plānā pieteikto ideju) nav ilgāka par 3 gadiem. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis, kurš piedalījies mācībās laikā no 2021. - 2023. gadam un ieguvis apliecinājumu par mācību pabeigšanu, bet līdz šim nav ieguvis naudas balvu konkursa finālā (1.-3.vieta).
Pieteikumi konkursam tiek pieņemti no š.g. 23.novembra 22.decembrim (ieskaitot).
Konkursa nolikums, tā pielikumi un konkursa pieteikuma veidlapas pieejamas sadaļā "Pielikums".

Konkursu “Laukiem būt!” organizē SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

RADĀS JAUTĀJUMS?

Raksti uz e-pastu laukiembut@llkc.lv vai arī sazinies ar sev tuvākā LLKC konsultāciju biroja atbildīgo kontaktpersonu.
Seko mums “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut!

KONTAKTPERSONAS BIROJOS:

LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs - Valentīna Beča, 26158775, valentina.beca@llkc.lv
LLKC Alūksnes konsultāciju birojs - Sarmīte Svilāne, 26384907, sarmite.svilane@llkc.lv
LLKC Balvu konsultāciju birojs – Intars Ločmelis, 29108935, intars.locmelis@llkc.lv
LLKC Bauskas konsultāciju birojs - Kristaps Stallīts, 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
LLKC Cēsu konsultāciju birojs - Gunda Kazerovska, 29135291, gunda.kazerovska@llkc.lv
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs – Elvīra Sokolova, 25964228, elvira.sokolova@llkc.lv
LLKC Dobeles konsultāciju birojs – Agnese Genava, 22366263, agnese.genava@llkc.lv
LLKC Gulbenes konsultāciju birojs – Rasa Medne, 28654368, rasa.medne@llkc.lv
LLKC Jelgavas konsultāciju birojs - Agnese Genava, 22366263, agnese.genava@llkc.lv
LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs - Anita Putka, 26511269, anita.putka@llkc.lv
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs - Artūrs Pavļukevičs, 65681104, arturs.pavlukevics@llkc.lv
LLKC Kuldīgas konsultāciju birojs – Elēna Ķemere, 26064369, elena.kemere@llkc.lv
LLKC Liepājas konsultāciju birojs - Aleksejs Kačanovs, 27843096, aleksejs.kacanovs@llkc.lv un Aiva Kasparoviča, 26263682, aiva.kasparovica@llkc.lv
LLKC Limbažu konsultāciju birojs - Jautrīte Legzdiņa, 26184476, jautrite.legzdina@llkc.lv 
LLKC Ludzas konsultāciju birojs – Karīna Koroļonoka, 28378323, karina.korolonoka@llkc.lv
LLKC Madonas konsultāciju birojs – Anita Briška, 28662917, anita.briska@llkc.lv
LLKC Ogres konsultāciju birojs – Elīna Masteiko, 28331239, elina.masteiko@llkc.lv
LLKC Pierīgas konsultāciju birojs – Linards Ligeris, 28677152, linards.ligeris@llkc.lv
LLKC Preiļu konsultāciju birojs - Iveta Sondore, 26444373, iveta.sondore@llkc.lv 
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs – Sanita Geduševa, 26524227, sanita.geduseva@llkc.lv
LLKC Saldus konsultāciju birojs – Eva Behmane, 24423505, eva.behmane@llkc.lv
LLKC Talsu konsultāciju birojs – Katrīna Kļimovska, 27511117, katrina.klimovska@llkc.lv
LLKC Tukuma konsultāciju birojs - Lita Cielava, 29185517, lita.cielava@llkc.lv
LLKC Valkas konsultāciju birojs - Valda Empele, 29445406, valda.empele@llkc.lv
LLKC Valmieras konsultāciju birojs - Inga Ozoliņa, 26308536, inga.ozolina@llkc.lv
LLKC Ventspils konsultāciju birojs - Īrisa Roze-Posuma, 29277011, irisa.roze@llkc.lv

“Laukiem būt!” mācības un konkurss tiek organizēti VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" ietvaros.