Turpinās ELFLA projekts par augšanu stimulējošu preparātu izstrādi augiem

ES par prioritāti izvirzījusi attīstīt ilgtspējīgu, zināšanās balstītu bioekonomiku, ko Latvija ir atzinusi par  vienu no tautsaimniecības viedās specializācijas (RIS3) jomas mērķiem. Atbilstoši šim stratēģiskajam mērķim, nepieciešamībai rast jaunus konkurētspējīgus un ilgtspējīgus risinājumus lauksaimniecības produkcijas ražošanā, Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem 2022. gada septembrī uzsākuši projekta “Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai” īstenošanu, kura ietvaros tiek veidota Latvijā vēl nebijuša praktisko zināšanu bāze par vienšūnas mikroaļģu audzēšanu kontrolētos apstākļos un pārbaudīta no mikroaļģēm iegūto preparātu efektivitāte augu attīstības, produktivitātes  un stresa tolerances veicināšanai Latvijas apstākļos. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta mērķis ir izstrādāt augu augšanu un attīstību stimulējošus preparātus, izmantojot vienšūnu mikroaļģu biomasas ekstraktus, un pārbaudīt to efektivitāti dažādu kultūraugu stādījumos gan kontrolētos apstākļos veģetācijas traukos, gan mainīgos lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos.

Jauni mikroaļgu preparāti apmierinās augošo biostimulantu tirgus pieprasījumu un veicinās  bioloģiskā lauksaimniecības sektora attīstību Latvijā un ES. Šādi soļi ļaus īstenot ES direktīvas un iniciatīvas par sintētisko pesticīdu un minerālmēslojuma izmantošanas samazinājumu ilgtspējīgās lauksaimniecības produkcijas ieguvei. Projekts piedāvā metodoloģisku jaunradi  un potenciālu mikroaļģu preparātu prototipu izstrādē, kas varētu kalpot par būtisku soli šādu produktu rūpnieciskai izpētei un praktiskai ražošanai Latvijas uzņēmumos.

Mikroaļģu preparāti var piedāvāt alternatīvas esošajiem bioloģiskajiem līdzekļiem, kuriem caurmērā ir raksturīga zemākā efektivitāte salīdzinājumā ar sintētiskajiem augkopības preparātiem. Mikroaļģu bioaktīvo vielu sastāvs atšķiras no jūras aļģēm un var potenciāli sniegt lielāku efektivitāti augu imunitātes un augšanas stimulācijā, rezultējoties lielākā ražā.

Projekta realizēšanas laikā tiek īstenoti vairāki uzdevumi, piemēram, fitostimulējošo mikroaļģu sugu autotrofās kultivācijas metodoloģijas izstrāde, mikroaļģu ekstraktu efektivitātes skrīnings un mikroaļģu ekstraktu efektivitātes verifikācija lauka izmēģinājumos. Sadarbības partneru saimniecībās izmēģinājumus ir plānots veikt uz vismaz šādām kultūrām: tomāti, rapši, burkāni, avenes, nosakot aļģu preparātu ietekmi uz kultūraugu augšanu un attīstību, stresa toleranci, biomasas pieaugumu un ražību. Projekta ietvaros eksperimentālājās  platībās  ir plānots  aizstāt līdz šim izmantotos sintētiskos apstrādes  līdzekļus ar izstrādāto mikroaļgu preparātu, kas ir videi draudzīgs, cilvēka veselībai nekaitīgs un nav toksisks.

Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, z/s  “Akmentiņi”, z/s “Klīves”, Edgars Gūtmanis, z/s “Raiti”, SIA “VA AGRO” un Latvijas Augļkopju asociācija.

Kontaktinformācija par pētījumu: Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv.

Projekts "Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai" (Nr. 22-00-A01612-000014) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros. Projekts uzsākts 2022. gada 2. septembrī un tiks realizēts līdz 2025. gada 30. jūnijam, tā kopējais finansējums ir 455 222,25 EUR, t. sk. ELFLA atbalsts 409 700,01  eiro.

 

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru