Lauku telpa

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 2022. gada rudenī organizēja reģionālo konferenču ciklu par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) Latvijā no 2023. gada.

Eiropas Savienība ir uzsākusi debates par lauku apvidu nākotni un to lomu mūsu sabiedrībā. Aicinām aicinām aktīvi piedalīties dokumenta izstrādē, sniedzot savu viedokli.

Pēdējo gadu laikā notikušas ievērojamas klimata izmaiņas, kas kļūst arvien straujākas un pamanāmākas: plūdi, sals, karstums, krusa, stipri vēji.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 20. maijs – 2024. gada 20. jūnijs

23.05.2024./ Saimniecības apmeklējums tēmā "Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana"

SIA LLKC Alūksnes KB 23.maijā organizē saimniecību apmeklējumu uz Siguldas un Limbažu novada augkopības saimniecībām, tēmā "Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana".

Tiks apmeklētas divas Siguldas novada un viena Limbažu novada saimniecība, kas veiksmīgi darbojas savās jomās apsaimniekojot nelielas platības.

Saimniecību apmeklējums tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23, ietvaros.

16.04.24 Informatīvs seminārs ZOOM vidē -Dārzs un siltumnīca aizņemtam cilvēkam

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"
Valmiera birojs rīko informatīvu semināru ZOOM vidē
16. aprīlī plkst. 17.00.
Dārzs un siltumnīca aizņemtam cilvēkam.
Tēmas-
Kā veidot pašpietiekamu dārzu? Dzīvas un auglīgas augsnes veidošana dārzeņu audzēšanai. Kā dabīgā veidā atgriezt augsnē iznestās barības vielas. Dārzeņus audzēšana mulčētās dobēs. Kartupeļu audzēšana salmos. Kā izvēlēties siltumnīcai atbilstošāko vietu labāko

10.04.2024./ Informatīvais seminārs Virešos "Aktualitātes ES un Valsts likumdošanas jomā lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem"

SIA LLKC Alūksnes KB sadarbībā ar Mežu konsultāciju pakalpojumu centru organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem un mežsaimniekiem par aktuālāko ES un Valsts atbalsta pasākumos un mežu apsaimniekošanā.

Eiropas Komisija strādā pie priekšlikumiem samazināt slogu, kas gulstas uz lauksaimnieku pleciem, Komisija sāk tiešsaistes aptauju, lai tieši apkopotu ES lauksaimnieku viedokļu

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa