ZM reģionālā konference par KLP Latvijā no 2023. gada video ieraksts

Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 2022. gada rudenī organizēja reģionālo konferenču ciklu par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) Latvijā no 2023. gada.

 Konferenču laikā ZM eksperti iepazīstināja ar Latvijas KLP Stratēģiskā plāna (2023.–2027.) pasākumiem lauksaimniecības un lauku vides attīstībai no 2023. gada.

 Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atzīmē: “Ilgstošu un sarežģītu sarunu ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm rezultātā Latvijai izdevies izcīnīt būtisku palielinājumu tiešajiem maksājumiem, t.i., par 44% vairāk jeb par 758  milj. EUR vairāk kā iepriekšējā periodā. Turpmākajos gados Eiropas Savienības un valsts atbalsts plānots tā, lai taisnīgā, mērķētā un līdzsvarotā veidā sasniegtu dažāda lieluma saimniecības, īpašu uzmanību veltot mazām un vidējām saimniecībām. Tas ļaus mūsu lauksaimnieku turpināt attīstību, nodrošinot tūkstošiem darba vietas un apdzīvotību reģionos, un kopumā būtiski sekmējot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.”

 Aktuālo prezentāciju var atrast: https://saite.lv/uUH

 Informāciju sagatavota sadarbībā ar Dagniju Mucenieci,

LR Zemkopības Ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju

 Zemkopības ministrijas reģionālā konference par Kopējo lauksaimniecības politiku Latvijā no 2023. gada (ieraksts Talsi, 05.10. 2022.)

 

Pievienot komentāru