Izsaki savu viedokli: Ilgtermiņa redzējums par lauku apvidiem

Eiropas Savienība ir uzsākusi debates par lauku apvidu nākotni un to lomu mūsu sabiedrībā. Aicinām aicinām aktīvi piedalīties dokumenta izstrādē, sniedzot savu viedokli.

Šajā iniciatīvā tiks izklāstīts redzējums par lauku apvidu nākotni līdz 2040. gadam un apkopoti viedokļi par šādiem problēmjautājumiem:

  • demogrāfiskās pārmaiņas;
  • savienotība;
  • zems ienākumu līmenis;
  • ierobežota piekļuve pakalpojumiem.

Tiks apzināti inovatīvi, iekļaujoši un ilgtspējīgi risinājumi, kas ņemtu vērā klimata pārmaiņas, digitalizēšanos un Covid-19 krīzi.

Viedokļu iesniegšanas periods: 2020. gada 22. jūlijs līdz 9. septembris (pusnaktī pēc Briseles laika)


Sīkāku informāciju skatīt tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas. Mājaslapā, angļu valodu nomainot uz latviešu valodu, anketu iespējams aizpildīt arī latviešu valodā.

Pievienot komentāru