Ar bezpilota dronu palīdzību apsekos mežu jaunaudzes

GalerijaPrint

Latvijā mežu īpatsvars sastāda 53% no tās teritorijas, tādējādi ierindojot Latviju kā ceturto mežiem visvairāk pārklāto valsti Eiropā. Pasaules un Latvijas mērogā pieaug mežiem klāto teritoriju atjaunošana saistībā ar klimata izraisītajām pārmaiņām. Visbiežāk izmantotā meža atjaunošanas metode ir mežu stādīšana.

Izveidotai jaunaudzei vai meža plantācijai pirmajos gados ir svarīgi veikt mežu apsekošanu, lai atpazītu bojātos kokus un aizstātu tos ar jauniem. To neizdarot, negatīvi tiek ietekmēta jaunaudzes koku kvalitāte un par vairākiem gadiem tiek aizkavēta to augšana, kā arī tiek veicināta to bojāeja. Tāpat nekvalitatīvi izpildīta kopšana ilgākā laika periodā negatīvi ietekmē jaunas mežaudzes attīstību un koksnes pieaugumu. Šobrīd Latvijā šī kontrole ir tikai daļēji automatizēta un galvenokārt tiek veikta ar cilvēka darba palīdzību. Turklāt, paredzams, ka ar katru nākamo gadu cilvēkresursu trūkums nozarē arvien spēcīgāk ietekmēs kontroles kvalitāti, tāpēc kaut daļēja procesu digitalizācija kļūst vēl aktuālāka.

 

Projekta ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, SIA “Rīgas meži”, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrība “Mežsaimnieks”, SIA “Sodra Latvia” un SIA “Mana Mežs” – apņēmušies izstrādāt jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizētu bezpilota dronu tehnoloģiju. Tā ļaus veikt meža jaunaudžu apsekošanas darbu kontroli, izmantojot bezpilota dronus un mākslīgā intelekta metodes. Ar dronu palīdzību veiks meža jaunaudžu apgaitu, kur dažādu sensoru mērījumi tiks ierakstīti un apstrādāti ar mākslīgā intelekta un datorredzes metodēm.

 

Ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai ir nozīmīga loma tādu ES sociālo un politisko mērķu īstenošanā kā enerģijas pāreja, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī stratēģijas „Eiropa 2020” un bioloģiskā daudzveidības mērķu sasniegšanā. Projektā piedāvātā sistēma var sniegt ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

 

Projekts ir vērsts uz dažādu partneru (zinātnieki, mežsaimnieki, biedrības) sadarbību vairākos darbības līmeņos, kas sniedz zināšanu apmaiņu, iesaistīto partneru ekonomisko rādītāju uzlabošanu, tehnoloģisko attīstību mežsaimniecības nozarē, ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu, kas pastiprinās dalību tirgū un virzību uz tirgu. Jaunradītā tehnoloģija cieši saistīta ar mežsaimniecības un ar to saistītās ekosistēmas atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu. Projekts vērsts uz vietējo un starptautisko pieredzi un tās apmaiņu, kas ir virzības faktors uz ilgtspējīgu attīstību.

 

Kontaktinformācija par pētījumu: vadošais pētnieks Andrejs Zujevs, e-pasts andrejs.zujevs@rtu.lv.

 

Projekts Nr. 23-00-A01612-000005 “Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma”tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 16 “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros. Projekts uzsākts 2023. gada 1.jūlijā un tiks realizēts līdz 2025. gada 30. jūnijam.

 

Materiālu sagatavoja projekta darba grupa.

 

 

 

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru