Latvijas liellopu turētāji varēs sasniegt efektīvāku ģenētisko progresu savos ganāmpulkos

Nodarbojoties ar gaļas šķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanu, svarīgi ir ne tikai iegādāties izcilus vaisliniekus, nodrošināt piemērotus turēšanas un ēdināšanas apstākļus, bet arī mērķtiecīgi sekmēt vēlamā dzimuma pēcnācējus. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes pētnieki ar sadarbības partneriem aizsākuši pētījuma “Buļļu spermas dzimumšķirošana izmantojot inovatīvu tehnoloģiju” īstenošanu, kas paredz iegūt vēlamā dzimuma liellopus saskaņā ar saimniecības ražošanas virzienu un konkrētajām prioritātēm.

Universitātes pētnieki jau kopš 2017. gada ar SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" speciālistiem apguvuši un praktizējuši multiplās ovulācijas un embriju transferences (MOET) metodi govīm. Turpinot iesākto, kopš 2020. gada LBTU sadarbībā ar AS  "Agrofirma Tērvete", izmantojot oocītu aspirāciju (OPU) un fertilizāciju in vitro (IVF), īstenoja pētījumu, kas paredz lokālajiem apstākļiem piemērotu šķirņu indivīdu pavairošanu.

Kā skaidro Veterinārmedicīnas fakultātes pētniece Ilga Šematoviča: "Aizsāktais projekts ir likumsakarīgs turpinājums mūsu universitātes zinātnieku darbam. Kopš 2017. gada, kad uzsākām attīstīt asistētās reprodukcijas metodes govīm Latvijā, esam apguvuši multiplās ovulācijas inducēšanu un embriju iegūšanu no govs in vivo, kā arī producēt govju embrijus laboratorijā in vitro, izmantojot no govs aspirētus oocītus. Darba gaitā ne tikai teorētiski apguvām metodes – multiplā ovulācija un embriju transference jeb MOET, olšūnu aspirācija un fertilizācija in vitro (OPU/IVF) un šo procedūru protokolus, bet arī piedalījāmies speciālistu apmācībās par embriju iegūšanu, novērtēšanu, embriju transferenci un krioprezervāciju. Mūsu darba grupā ir divas pētnieces ar govju embriju transferēšanas sertifikātiem, kas nodrošina ekskluzīvas tiesības pasākuma veikšanai un reģistrēšanai Latvijā."

Uzkrātās zināšanas veicinājušas jauna, Latvijas lopkopībai nozīmīga pētījumu sākšanu, un šobrīd LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta pētnieki ar kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Biočipu zinātniskās laboratorijas, Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas (Kurzemes CMAS) un SIA "Griezes Lejnieki" īsteno pētījumu ar mērķis dzimumšķirot Latvijā turēto vaislinieku spermu, dzimumšķirot iepirkto buļļu spermu vēlamā dzimuma pēcnācēja iegūšanas nolūkos, kā arī pārbaudīt jauniegūtā produkta kvalitāti gan in vivo, veicot klasisko mākslīgo apsēklošanu (MA), gan arī in vitro, fertilizējot (IVF) oocītus.

Audzētājiem, kuri nodarbojas ar piena lopkopības ganāmpulku atražošanu, svarīgi, ka govīm piedzimst sieviešu kārtas pārstāves, savukārt gaļas liellopu audzētāju interesēs ir vairāk iegūt vīriešu kārtas pēcnācējus. Izmantojot klasiskās MA vai lecināšanas metodes, tiek iegūti pēcnācēji ar neprognozējamu dzimumu, kas attiecīgā profila saimniecībai var būt ekonomisko izdevīgumu bremzējošs faktors.

"Šobrīd tirgū ir pieejama tikai importēta dzimumšķirota buļļu sperma un tā ir no 2,5 līdz 4 reizēm dārgāka nekā konkrētā buļļa konvencionālā sperma. Turklāt pasaulē šī joma ir samērā monopolizēta, jo nav daudz šādas buļļu spermas ražotāju, tādējādi liellopu turētāji arvien vairāk meklē pēc iespējas neinvazīvu un ekonomiski izdevīgāku spermas dzimumšķirošanas metodi," stāsta pētniece.

Projekta īstenošanas laikā plānots veikt ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi dzimumšķirotās spermas izmēģināšanai in vivo, oocītu donorgovju un recipientu klīnisko, laboratorisko izmeklēšanu un sagatavošanu embriju transferencei (ET), kā arī ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju piemērotības atlasi dzimumšķirotās spermas izmēģināšanai in vitro. Tāpat notiks bio-čipu izstrāde, šūnu plūsmas citometrija, dielektroforēze, IHC, iegūto pēcnācēju ģenētiskās identitātes apstiprināšana un uzskaite Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā, kā arī noslēgumā - kriokonservētās dzimumšķirotās spermas un embriju uzglabāšana turpmākajai realizēšanai Latvijā.

Pateicoties iegūtajiem rezultātiem, būs iespēja iegūt Latvijā turēto vaislinieku buļļu dzimumšķiroto spermu, ko iepriekš praktizēja tikai attīstītākie, progresīvākie un turīgākie ganāmpulku īpašnieki, iegādādamies importēto dzimumšķiroto spermu. “Turpmāk saimniecībā netiks iegūti nevēlama dzimuma dzīvnieki, kas zaudējumu mazināšanas nolūkos bija jāpārdod par zemu cenu. Latvijas liellopu ganāmpulkos būs pieejamāks ģenētiskais progress, ko līdz šim izmantoja tikai atsevišķas attiecīgas kapacitātes saimniecības, iepērkot importētu bioproduktu,” papildina I. Šematoviča.

Turklāt ir saņemts Lauksaimniecības organizāciju savienības padomes (LOSP) atzinums, ka šī metode Latvijas lopkopībai ir nepieciešama.

Kontaktinformācija par pētījumu: ilga.sematovica@lbtu.lv un ilze.vike@lbtu.lv.

Projekts "Buļļu spermas dzimumšķirošana izmantojot inovatīvu tehnoloģiju" (Nr. 22-00-A01612-000008 tiek īstenots projekts Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.1 apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" (Nr. 22-00-A01612-000002). Projekta uzsākts 2022. gada 1. oktobrī un tiks realizēts līdz 2025. gada 30, jūnijam, tā kopējais finansējums ir 425 000,00 eiro. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Materiālu sagatavoja EIP projekta darba grupa

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru