Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un sadarbības partneri sāk īstenot projektu “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās”.

Projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) un saules enerģijas kolektoru, veikt eksperimentālās konstrukcijas izgatavošanu siltuma enerģijas ražošanai segto platību apsildīšanai, siltuma enerģijas akumulēšanas un pārpalikušās siltuma enerģijas izmantošanai primārās lauksaimniecības un meža produkcijas pārstrādei – kaltēšanai.

Pieaugot fosilo energoresursu cenām, lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji arvien vairāk interesējas par alternatīviem siltumapgādes risinājumiem, kuru pielietošana varētu samazināt gala produkcijas pašizmaksu. Līdz šim maz izmantots risinājums šādai vajadzībai ir ūdens uzsildīšana, pielietojot siltuma sūkni (gaiss-ūdens). Izvērtējot iespējas segto platību apsildes vajadzībām izmantot siltuma sūkņus, par piemērotākiem uzskatāmi āra gaisa siltuma sūkņi. Projekta ietvaros izstrādātās siltumsūkņa sistēmas adaptēšana. Latvijas apstākļiem paredz eksperimentālās iekārtas funkcionēšanas izpēti ilgstošā periodā, iespējamo modificēšanu un pilnveidošanu. Projektā paredzamā izpētes iekārta ir ar jaudu 10 kW. Plānots, ka šādas sistēmas lietderīgai darbībai nepieciešama siltumnesēja izejas temperatūra diapazonā 50-60°C, kas ļauj iekārtu darbināt vienpakāpes kompresijas ciklā, un atdzesēt siltumnesēju dzesēšanas kontūrā 8-20°C. Līdz ar to ir daudz faktoru, kas ietekmē šīs sistēmas darbības procesu un efektivitāti, kurus nepieciešams precizēt.

Latvijas klimatiskajos apstākļos saules starojuma intensitāte ir aptuveni 1000 W/m2, ko saules kolektori var pārvērst siltumenerģijā no 350-460 kWh/m2 gadā. Sistēmas jauda ir aptuveni 60% no uzstādītās saules enerģijas sistēmas jaudas, rezultātu ietekmē saules kolektoru izejas temperatūra un citi faktori.

Projekta ietvaros paredzēts:

 • Izstrādāt Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltumsūkni (gaiss-ūdens) un saules enerģijas kolektoru energopatēriņa samazināšanai segtajās platībās;
 • Veikt eksperimentālās konstrukcijas izgatavošanu, siltuma enerģijas ražošanai segto platību apsildīšanai (gaisa termoregulācijai), siltuma enerģijas akumulēšanas un pārpalikušās siltuma enerģijas izmantošanai primārās lauksaimniecības un meža produkcijas pārstrādei – kaltēšanai;
 • Veikt pētījumus, iegūto rezultātu analīzi un izstrādātās sistēmas ar integrētu kolektoru un siltumsūkni (gaiss-ūdens) darba parametru salīdzināšanu ar jau esošo konstrukciju rādītājiem;
 • Veikt siltuma enerģijas akumulācijas un elektroenerģijas ražošanas iespēju pētījumus, kuru rezultātus pārbaudīt ar praktisku pielietojumu segto platību periodiskai gaisa termoregulācijai;
 • Veikt pētījumu rezultātā izstrādātās tehnoloģijas demonstratora maketa eksperimentālo izstrādi un to ilgtermiņa testēšanu reālās segtās siltumnīcu platībās.

Projekta partneri:

 • -MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  -MZI Latvijas Universitāte
  -SIA “Rītausma”
  -SIA “Baltic Open Solution Center”
  -SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
  -BDR Zemnieku saeima
  -BDR "Progresīvo tehnoloģiju institūts"
  -SIA InfoPols.lv
  -ZS Zemnieku saimniecība "SKUDRIŅAS"
  -SIA A. PUNDURA KONSULTĀCIJU CENTRS

Projekta koordinators: Zin. grupas vadītājs Dr.sc.ing. Ā Ruciņš, kontaktinformācija: tālr.: 67910879; e-pasts: adolfs.rucins@llu.lv.

Projekta īstenošanas laiks – 01.03.2019.-30.06.2023.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 485 408,84

Projekts “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” (Nr. 18-00-A01612-000023) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Pasīvā siltuma akumulācija ZS Skudriņas

Aktīvas siltuma akumulācijas sistēmas SIA Rītausma

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītājs Dr.sc.ing. Ā. Ruciņš.