Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir atjaunojusi un papildinājusi informāciju par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām liellopiem. Minerālvielu daudzums, ko atgremotāji iegūst no pamatbarības...
LLKC Preiļu nodaļas speciālisti kopā ar Līvānu novada pamatskolu 9. klašu skolēniem un skolotājiem 18. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizkraukli, Skrīveriem un Lielvārdi. Pirmo apmeklējām Aizkraukles arodvidusskolu, dodot skolēniem...
Priekuļu tehnikumā notika plašs Vidzemes novada Mazpulku Rudens projektu forums. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 bērnu – mazpulcēnu, 22 vadītāji, Rīgas klubiņa biedri, bērnu vecāki un 10 projektu vērtētāji. Pasākuma atklāšanā Liepupes mazpulka...
Ivetas Ķēniņas mērķis ir panākt, lai viņas zemnieku saimniecību atzīst par bioloģisko saimniecību. Ugāles “Cepļukalnos” jau tagad tiek audzēti veselīgi dārzeņi un ogas. Iveta ir ventspilniece, kura kopš bērnu dienām zina, ko nozīmē lauku darbi, jo...
Kuldīgas Centra vidusskolas 8. a un 9. c klases kopā ar LLKC nodaļas uzņēmējdarbības un lauku attīstības speciālistēm pārrunāja uzņēmējdarbības iespējas laukos. Teorētiskajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar galvenajām lauksaimniecības nozarēm –...