Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Lauksaimniekiem ir ļoti liela interese par ķiploku audzēšanu, tāpēc Talsu konsultāciju birojs 4. jūnijā organizēja jau otro saimniecību apmeklējumu ķiploku audzēšanas interesentiem. Šoreiz kurzemnieki devās uz Zemgali. Jelgavas novadā, Vilces...
LLKC Talsu nodaļa organizēja braucienu Rojas vidusskolas skolēniem, kuri devās iepazīt zivsaimniecību uz kaimiņu novadiem. Brauciens ļāva skolēniem paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas zināšanas, kas iedvesmo vērtību saglabāšanai un attīstības...
LLKC Talsu nodaļa maija beigās rīkoja informatīvo dienu jauniešiem, lai iepazīstinātu skolēnus ar uzņēmējdarbības iespējām laukos. Pasākuma norisei piedalījās divas Talsu novada skolas – Vandzenes pamatskolas un Mērsraga vidusskolas audzēkņi...
Ar pasākumu „Sien skaņu smilgās” 2. jūnijā tika atklāta Trejdeviņu sajūtu sala – Kaldabruņa. Kaldabruņas atklāšanas pasākums bija iecerēts ilgs un meditatīvs, lai katram tā dalībniekam izdotos piedzīvot vismaz trejdeviņas sajūtas. Tajā piedalījās...
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu skolu jauniešiem, lai iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības iespējām laukos. Pasākumā piedalījās 20 cilvēki, tajā skaitā trīs skolotāji. Saulainā 6. jūnija rīta stundā devāmies uz...