Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem. No šīs nedēļas aptauju var...
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls , ZST pasākumu ietvaros, 2. martā organizē informatīvu semināru akvakultūrā." Semināra mērķis-informēt un veicināt diskusiju par EJZF iespējām akvakultūrā...
Ķegumā novada pašvaldība 18. februārī organizēja tikšanos ar novada uzņēmējiem. Pasākumu atklāja Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols, Ķeguma novada pašvaldības projektu vadītāja informēja par uzņēmējdarbības vidi novadā un turpmākajām...
Sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība teritorijā, tā skan biedrības “Liepājas rajona partnerība”vīzija. Biedrība ir viena no tām vietējām rīcības grupām, kurai pieejams divu ES...
Ar lielu prieku paziņojam, ka uzsākam dalībnieku reģistrāciju skolēnu konkursam “Šodien laukos”! Konkursā aicinām pieteikties individuālos dalībniekus vecumā no 12 līdz 16 gadiem un klases vai kolektīvus, kas atbilst šai vecuma grupai. Lai...