Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Septembrī Jēkabpils Lauku konsultāciju birojā ar informatīvo dienu sākušās Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācības. Pieteikumu anketās jaunieši izteica vēlmi mācību laikā tikties ar uzņēmējiem...
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja telpās 17. septembrī notika seminārs “Mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējas un labā pieredze iedvesmas veicināšanai”, uz kuru tika aicināti vietējie amatnieki, mājražotāji, kā...
Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ik gadu Latvijas lauku reģionos tiek organizētas un īstenotas daudzas aktivitātes, piemēram, – informatīvie semināri, mājražotāju un vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju atbalsts, pasākumi lauku jauniešu...
Lai diskutētu par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstību pēc 2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī par lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātēm 2018. gadā, otrdien, 25. septembrī, Rundāles pagasta...
Daudzām zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG) galvenais informatīvo pasākumu mērķis ir nodrošināt labāku zivsaimniecības nozares integrāciju kopienā. Lai sasniegtu šo mērķi, ZVRG “Mūsu Krajna un Paluki” cieši sadarbojas ar lielu zivju...