Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

LLKC Madonas konsultāciju birojā 27. novembrī noslēdzās mācības lauku jauniešiem. Tās iesāka 14 dalībnieki, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 10 jaunieši. Mācības sākās 24. septembrī ar informatīvo dienu, kur...
LLKC Daugavpils nodaļa augustā aktīvi aicināja jauniešus piedalīties uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. Kur gan labāk meklēt jauniešus, ja ne viņu pulcēšanās vietās. Sadarbojoties ar Jauniešu centra speciālistiem, apmeklējot novadu dienas un...
Jauniešu vidū uzņēmējdarbības jēdziens nav svešs. Tas tiek popularizēts, kā arī tiek piedāvātas daudzas atbalsta programmas, taču mēs bieži baidāmies rīkoties un riskēt, jo visa pamatā ir neziņa par tālāk notiekošo. Lai šo barjeru būtu vieglāk...
Katram no mums ir kāds bērnības sapnis, kurš gaida savu īsto laiku, lai tiktu īstenots. Dažreiz šie bērnības sapņi, mums izaugot, mēdz aizmirsties, šķiet neīstenojami, bet ir brīži, kad sasparojamies un saprotam, ka nekas nav neiespējams un ka ir...
Aizkraukles mājražotāji 29. novembrī devās mācīties pie savējiem –Skrīveru pārtikas ražotājiem, lai smeltos zināšanas, pieredzi un iedvesmu. Mācījāmies, skatījāmies un klausījāmies trīs uzņēmēju radīto. Pabijām Skrīveru pārtikas kombinātā, Skrīveru...