Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Jēkabpils novada Dignājas pagasta “Jaunkalvārēs” dzīvo un savas daudzās idejas realizē Aivars Dimitrijevs. Viņš 2015. gadā piedalījās LLKC Jēkabpils nodaļas rīkotajās mācībās „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Mācību...
LLKC Jēkabpils nodaļa jūlija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Latgali. Brauciena mērķis bija parādīt lauku cilvēkiem dažādas idejas, kā uzsākt saimniecisko darbību, lai tā kļūtu par ienākumu gūšanas iespēju. Pašnodarbinātības uzsākšana...
Par tradīciju kļuvis, ka jūnijā Valkas novada lauku attīstības konsultante Sniedze Ragže pulcina graudkopjus uz “sējumu skati”, kuras laikā kopā apbraukā un aplūko, kādi kuram padevušies sējumi. Šogad īpaši dīvainie laika apstākļi (ļoti auksts un...
LLKC Pierīgas konsultāciju biroja organizētās piensaimnieku interešu grupas “Latvijā audzētie proteīnaugi slaucamo govju barībā” trešā tikšanās notika Alojas novada Alojas pagasta zemnieku saimniecībā “Pubas”. Z/s “Pubas” saimnieko Možvillo ģimene,...
Ik gadu Jēkabpils novada pagastu vērtēšana notiek jūlija pirmajās dienās. Skates mērķis ir aplūkot pagastu kopainā: gan ceļmalas, gan laukus, sabiedriskās ēkas, parkus, kapsētas, sabiedrisko organizāciju veikumu, tūrisma objektus, uzņēmējdarbību utt...