Pieredze

Jaunas un inovatīvas idejas Bauskas un Vecumnieku puses lauksaimnieki guva Zviedrijā, apmeklējot efektīvi strādājošas  lopkopības produkciju ražojošas saimniecības. Braucienu organizēja LLKC Bauskas birojs.

 Preiļu puses lauksaimnieki marta beigās devās saimniecību apmeklējumā uz Zviedriju tēmas „Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos” ietvaros.

Gulbenes novada biškopji mājražotāju sadarbības un kopdarbības veicināšanas pieredzes iegūšanai devās braucienā pie Baltijas reģiona lielākā bitenieka Jānusa Tulla Igaunijā, Tartu apkaimē. Viņa un dēla Tāvi aprūpē ir 1500 bišu saimes.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs organizēja mācības ”Netradicionālo augu audzēšana”. Mācības notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.

LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma septembra sākumā Eiropas konferencē par lauku attīstību, kas notika Korkā.

LLKC Kuldīgas konsultāciju biroja rīkotā informatīvā diena novadu lauku attīstības konsultantiem notika 8. jūnijā. Tās ietvaros dalībnieki iepazinās ar uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos – iespējām, problēmām, perspektīviem attīstības veidiem un ikdienu.

Lapas