Jaunumi

Decembris Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļā iesākās radoša prieka, gaišu emociju un jaunu ideju noskaņā. Jauniešu mācību noslēgumā Skaistkalnes pagasta pārvaldes aktu zālē savas biznesa idejas prezentēja četri jaunieši.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs šī gada rudenī aicināja apkārtnes novadu jauniešus piedalīties bezmaksas mācībās, lai palīdzētu viņiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes, kā arī īstenot savas biznesa ieceres un piedalīties konkursā jaunajiem uzņēmējiem “Laukiem būt!” Interesi izrādīja 20 jaunieši n

Kā ik gadu, LLKC Ventspils nodaļa organizēja mācības jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, bet šoreiz to process bija atšķirīgs no ierastā.

Noslēgušās LLKC Gulbenes nodaļas  jauniešu uzņēmējdarbības mācības. Sakarā ar valstī esošo situāciju tās šogad notika gan klātienē, gan attālināti.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils nodaļa arī šogad organizēja intensīvu mācību kursu ar uzņēmējdarbību saistītu zināšanu apgūšanai. Jauniešiem tika piedāvāta unikāla iespēja iegūt pamatzināšanas savas biznesa idejas īstenošanai lauku vidē.

Jau septīto gadu Limbažu konsultāciju birojs organizēja mācības jauniešiem uzņēmējdarbības attīstībai. Šogad tajās piedalījās  piecpadsmit dalībnieki. Mācības šogad tika organizētas gan klātienē, ievērojot epidemioloģiskās prasības, gan attālināti.

Līdz 11. janvārim ikviens jaunietis, kurš absolvējis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotās mācības par uzņēmējdarbības uzsākšanu, aicināts pieteikt savu biznesa ideju konkursā “Laukiem būt!”, pretendējot arī uz naudas balvu idejas īstenošanai.

LLKC Balvu nodaļa organizēja izglītojošo semināru “Ārstniecisko augu audzēšana un pārstrāde”.

Tradicionāli arī šogad LLKC Balvu nodaļa organizēja mācības jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai. Tāpat kā iepriekšējā gadā, aktivitāti īstenojām kopā ar LLKC Alūksnes biroju.

LLKC Balvu nodaļa organizēja informatīvo semināru par aktualitātēm biškopībā, kuru apmeklēja 11 vietējie biškopji. LLKC speciālists biškopībā Guntars Melnis bija šī semināra lektors un informēja par aktualitātēm biškopības nozarē, medus realizācijas iespējām.

Lapas