Jaunumi

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī LLKC Dobeles nodaļa uzsāk aktīvu darbību skolās, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas laukos.

LLKC Talsu nodaļa 27. septembrī rīkoja informatīvo dienu jauniešiem. Pasākuma norisei uzaicinājām divu Talsu pilsētas skolu – Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu pamatskolas – jauniešus iepazīties ar uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Meņģeles pagasta zemnieku bioloģiskajā saimniecībā “Murķīši” turpina mērķtiecīgi saimniekot Aiva Gobiņa un Jānis Mūrmanis.

Pēdējo gadu laikā lauksaimniekiem pieaug interese par putnkopības nozari, tāpēc LLKC Madonas konsultāciju birojs 21.

LLKC Saldus konsultāciju birojā jauniešiem, kuri iesaistījušies jauniešu mācībās, pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts pirms mācību uzsākšanas ar mērķi iedvesmot viņus darīt un radīt!

Septembra beigās LLKC Jēkabpils nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos ar Krustpils novada Sūnu pamatskolas skolēniem. Tikšanās laikā skolēni uzzināja par dažādām tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, kā arī citām uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Lapas