Jaunumi

Šogad LLKC Saldus konsultāciju biroja speciālisti viesojās Saldus novada Druvas vidusskolā un Gaiķu pamatskolā.

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas un Nīkrāces pagasta Nīkrāces pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem projektu nedēļas ietvaros oktobrī tika rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi.

A. Upīša Skrīveru vidusskolas 6. un 8. klašu skolēni un skolotājas piedalījās izglītojošā pasākumā. Tā kā skola šogad izvēlējusies tēmu “Ūdens”, skolēni devās uz vēsturisko vietu “Satekas”. Te tiekas Braslas un Maizītes upes, kas pārtop par Dīvajas upi.

Jaunais zemnieks Henrijs Strazdiņš no LLKC Limbažu biroja vadītāja Aigara Legzdiņa saņem informatīvo plakātu par ES projekta īstenošanu

LLKC Limbažu birojā noslēgušās vizītes 30 mazajās saimniecībās, kurās pērn tika atbalstīti projekti Lauku attīstības programmas investīciju pasākumos 2014.–2020.

Limbažu novada Skultes pagastā dzīvo un saimnieko Martinsonu ģimene. Jānim Martinsonam piederošajā piemājas saimniecībāvispirms skatienu piesaista jaunais, glītais dzīvojamais nams, kas uzbūvēts netālu no Skultes muižas –“Sienāžos”.

Taurupes pagasta bioloģiski sertificētā zemnieku saimniecībā “Kalvāni” tuvākus un tālākus mērķus veiksmīgi īsteno Brigita Savina un viņas māte Indra Kuduķe. Nopietna saimniecība šeit bijusi vismaz divus gadu desmitus.

Lapas