Jaunumi

Vecmīlgrāvis, Rīgas rajons, kas atrodas pie Daugavas un kur tālāk upe ietek Rīgas jūras līcī, jau izsenis bijusi vieta, kurā dzīve vienmēr bijusi saistīta ar jūru. Tur atradušās zivju pārstrādes fabrikas, būvēti kuģi un ritējusi tirdzniecība, tur savulaik tikusi atvērta arī Mangaļu jūrskola.

Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi:

Tuvojas pavasaris. Daba modīsies no ziemas miega. Pamodīsies zivis un visas citas dīķsaimniekus interesējošas dzīvās radības. Lauksaimniecības zemē modīsies kukaiņi un mikroskopiskās sēnes, kā arī kopā ar kultūraugiem sāks zelt nezāles.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR plāno iesaistīties pasākumā “Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”.

Pagājušā gada novembrī ir sācies Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”.  

Projekta trīs galvenie uzdevumi ir :

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) izstrādājis darbības plānu 2017. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Tiks organizēti vairāki semināri

Lapas