Jaunumi

No 11.maija līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienests aicina piekrastes zvejniekus iesniegt projektu pieteikumus pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”. Kopējais pieejamais finansējums ir 300 000 eiro.

Informatīvais materiāls ir tapis ar nolūku atbildēt uz daudzajiem lauku zemju īpašnieku jautājumiem par kārtību, kādā ir iespējama jaunu zivju dīķu būvniecība un esošo dīķu rekonstrukcija.

LLKC Siguldas nodaļa ZST pasākumu ietvaros 9. martā Salacgrīvā organizēja izglītojošo semināru, kurā tēmas prezentēja lektori no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta, kā arī novada pārstāvji.

Šajā informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” numurā intervija ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktoru Normundu Riekstiņu par piekrastes attīstības iespējām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs izveidojis un pēdējos divos gados arvien plašāk popularizē zīmolu “Novada Garša”, kura uzdevums ir nodrošināt Latvijas pārtikas produktu izsekojamību un kvalitāti.

Konflikts starp roņiem un piekrastes zvejniekiem ir aktuāls visā Baltijas jūrā. Kā piekrastes zvejnieki pasargā lomus no roņu postījumiem un kā vērtē līdz šim valsts un zinātnieku paveikto roņu jautājumā, vaicājām piekrastes zvejniekiem no Ainažiem līdz Kolkai.

LLKC radījis interaktīvu palīgu makšķerniekiem “Mana Cope”, kas pieejams gan kā interneta resurss www.manacope.lv, gan kā mobilā lietotne Android un iOS ierīcēm.

Ko “Mana Cope” piedāvā makšķerniekam?

Par zivsaimniecības politikas 2020. gada aktualitātēm intervija ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktoru NORMUNDU RIEKSTIŅU.

Apkopojot informāciju par paveikto Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta piesaistē, jāsecina, ka daudz ir paveikts, bet daudz vēl arī darāmā. Izmantošanai laika periodā no 2014. līdz 2023.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” izstrādājusi ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskat

Lapas