Jaunumi

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Kuldīgas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas skolēniem, lai viņus iepazīstinātu ar izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā, paplašinātu skolēnu redzesloku par zivkopību. Braucienā piedalījās 24 skolēni un trīs skolotāji.

LLKC Madonas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu „Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana. Zivju dīķu ierīkošana un apsaimniekošana”, dodoties uz Rēzeknes novadu.

Puiši, kuri Atmodas gados mācījušies Salacgrīvas vidusskolas Jūrniecības koledžas klasēs, nu jau pasaules jūrās un okeānos vada lieltonnāžas kuģus kā tālbraucēji kapteiņi. Ar vienu no viņiem – Ivo Loginu – Salacgrīvas vidusskolas skolēni nule tikās bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komandas vizītes laikā dzimtajā skolā.

LLKC Daugavpils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu “ Zivju audzēšana, pārstrāde un produkcijas realizācija”, kurā devās Daugavpils un Ilūkstes novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti uz daudznozaru saimniecību “Vlakon” Rēzeknes novadā.

Carnikavas pamatskolas 5.–9. klašu skolēni 21.

LLKC Cēsu konsultāciju birojs 26. septembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “Dīķu apsaimniekošanas, zivju audzēšanas un tūrisma iespēju dažādošanas pieredze Latgalē”. Braucienā devās 30 Cēsu puses zivsaimniecības interesenti.

Lapas