Jaunumi

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības prasību izpildi, Zemkopības ministrija ir precizējusi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumus Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu veic īpaši aizsargājama dzīvnieka – Eirāzijas ūdra (Lutra lura) – sugas aizsardzības plāna (SAP) izstrādi.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa 24. augustā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu, piedāvājot iespēju iepazīt interesantus uzņēmumus Limbažu un Salacgrīvas novados.

No LLKC Cēsu biroja saulainā 29. augusta agrā rītā pieredzes apmaiņas braucienā uz Skrundas novadu  devās interesentu grupa, lai iepazītos ar bioloģiski un ekoloģiski saimniekojošo  Vandas un Riharda Valtenbergu zemnieku saimniecību “Valti”.

Sestdien, 26. augustā, nu jau trešo gadu pēc kārtas, LLKC Tukuma konsultāciju birojam sadarbojoties ar Tukuma TIC un Engures kultūras namu, notika pasākums “Brauc ciemos, – te ir zivis!”.

Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule mīļi saka: “Mazdēls ir lielais vaininieks pie visām zivju lietām.” Tieši mazdēla Emīla mudināta, Gunta saviem mazpulcēniem sarīkoja makšķerēšanas sacensības.

Lapas