Jaunumi

Latvijas zivsaimnieki joprojām spēj pārvarēt dažādas krīzes un attīstīties, iekarojot aizvien jaunus tirgus visā pasaulē. Tomēr nozarei aizvien ir jomas, kuras nepieciešamas uzlabot, izmantojot arī efektīvu mārketingu. Šādi secinājumi izskanēja nule Jūrmalā notikušajā Zivsaimniecības gada konferencē.

Latvijas Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvjiem un piekrastes zvejniekiem tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas Pērnavas apriņķi. Tika apmeklētas ostas, pārstrādes uzņēmumi un Zivsaimniecības informācijas centrs, kā arī iepazīts vietējo rīcības grupu darbs.

Ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod Latvijas zivsaimniecības gadagrāmatu „Latvijas Zivsaimniecība 2016”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 20.

LLKC Limbažu nodaļa ar Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla atbalstu rīkoja izglītojošu semināru, kura mērķis bija informēt Salacgrīvas zivsaimniekus un citus interesentus par zvejas tiesību normatīvo aktu praktisko pielietojumu iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zvejā, kā arī zvejas produktu a

Viesojamies Pērkonē, Nīcas novadā, atpūtas vietā “Jūrnieka ligzda”, kur tiekamies ar aktīvu jaunieti Aigaru Laugali.

Karpa Latvijā ir ļoti zināma un plaši pieejama zivs. Cilvēki to bieži izvēlas pagatavot un likt galdā gadumijas svētkos, retāk šo zivi gatavo maltītei ikdienā.

Lapas