Iznākusi "Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmata 2020"