Lauku Lapa Nr. 7 (184)

2020. gada jūlija „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

Ekonomiski izdevīga saimniekošana – ar zināšanām un atbalstu;
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurā;
Izstrādāti tipveida risinājumi slaucamo govju fermu būvniecībai;
LLKC izsludina akciju “Atklāj Novada Garšu!”;
Kustamā vai nekustamā īpašuma noma no fiziskās personas;
Liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes;
Kviešu laukos jāierobežo dzeltenplankumainība;
Apputeksnēšanās ilgadīgajos stādījumos;
Konkursa “Laukiem būt!” naudas balva ieguldīta biznesa attīstībā;
Vai žogs palīdzētu novērst meža dzīvnieku postījumus?
Briseles gaiteņos:
Prognozē pieprasījuma atjaunošanos pēc pārtikas,
Finanšu sektors lauksaimniekiem nelabvēlīgs;
Dvietē top īstais lauku saldējums.

“Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Kategorijas: