Mežsaimniecības nozares darba uzdevumu izpildes optimizācija, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošas komunikācijas metodes un tehnoloģijas

SIA Klasmann-Deilmann Latvia sadarbībā ar IT nozares pārstāvi SIA Mappost un meža nozares pārstāvi Gemini IT īsteno projektu  “Mežsaimniecības nozares darba uzdevumu izpildes optimizācija, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošas komunikācijas metodes un tehnoloģijas” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt procesu un atbilstoša tehnoloģiskā rīka pielāgojumus mežsaimniecības jomas darbu plānošanas, kontroles un izpildes efektivitātes kāpināšanai.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada februāra līdz 2020. gada 31. janvārim un tā  rezultātā tiks izstrādāts metožu kopums un atbilstošs process ar atbalstu informācijas tehnoloģiju rīkā (mobilajā aplikācijā), lai celtu mežsaimniecības nozares darbības efektivitāti ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Pārvaldības rīka izmantošana mazinās līdzšinējo manuālo saziņas veidu izmantošanu un tos aizstās ar mūsdienu prasībām atbilstošām augstas efektivitātes metodēm un tehnoloģijām. Projekta ietvaros, process tiks izstrādāts izmantojot projekta sadarbības partnera IT konsultanta - SIA “Mappost” - uz mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām izstrādātu  darba uzdevumu veidošanas, plānošanas, kontroles un darba uzdevumu savstarpējās izpildes loģistikas un maršrutu veidošanas risinājumu, kas balstīts uz mobilās tehnoloģijas, tīmekļa un mobilo datu pārraides tehnoloģijas, mākoņdatošanas un lielo datu apstrādes iespējas, GPS/GNSS un mobilo ierīču sniegtās tehnoloģiskās iespējas u.c.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 68 939 eiro.

 

Informācijas sagatavoja:

Jānis Sloka, SIA Klasmann-Deilmann Latvia projekta vadītājs