Marija Urža

Amats: 
Lauku attīstības konsultante
Mobilais telefons: 
26398344; 28368593
E-pasts: 
marija.urza@llkc.lv
Nodaļa: 
Papildus informācija: 

Pieņemšanas vieta:

Ludzas novada domee, Raiņa iela 16, 8. kab., Ludza, LV-5701 – pirmdienās pl. 11:00–15:30, trešdienās pl. 09:00–15:30

Briģu pagasta pārvalde, Briģi, Briģu pagasts, LV-5707 – mēneša pirmajā otrdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729853

Pureņu pagasta pārvalde, Strumpe, Pureņu pagasts, LV-5745 – mēneša pirmajā ceturtdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729399

Istras pagasta pārvalde, Vecslabada, Istras pagasts, LV-5748 – mēneša otrajā otrdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729507

Isnaudas pagasta pārvalde, Martiši, Isnaudas pagasts, LV-5701 – mēneša otrajā ceturtdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729175

Pildas pagasta pārvalde, Pilda, Pildas pagasts, LV-5733 – mēneša trešajā otrdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65728200

Nirzas pagasta pārvalde, Nirza, Nirzas pagasts, LV-5729 – mēneša trešajā ceturtdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729753

Ņukšu pagasta pārvalde, Ņukši, Ņukšu pagasts, LV-5730 – mēneša ceturtajā otrdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729443

Rundēnu pagasta pārvalde, Rundēni, Rundēnu pagasts, LV-5739 – mēneša ceturtajā ceturtdienā pl. 09:00–15:00, tālr. 65729611

Cirmas pagasta pārvalde, Tutāni, Cirmas pagasts, LV-5735 – mēneša trešajā piektdienā pl. 09:00–15:00

Nosūti ziņu speciālistam