Jaunumi

Lai gan  poļi ar savu medalu lepojas gluži kā mēs ar Latvijas melno balzamu, daudzi to uztver vien kā suvenīru un par garšu nav īpašā sajūsmā.

Plašums, daudz tiešām sliktu ceļu un sirsnīgi cilvēki, kuri gatavi iepazīstināt ar savas valsts labāko produkciju. Tāds iespaids radās, apmeklējot Poliju, kurp devāmies pēc Polijas Lauksaimniecības ministrijas uzaicinājuma.

Augustā tika veikta vasarāju sējumu otrā apsekošana un arī lauksaimnieku aptauja par ievāktajām ziemāju ražām. Aktīvi rit ražas novākšana, bet daudzviet darbus kavē lielais nokrišņu daudzums.

LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju 10. septembrī Saulkrastos, kompleksā „Minhauzena Unda” organizē informatīvu semināru „Atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai 2014.2020. gadā.

Jūlija nogalē, dienziežu pilnzieda laikā, ceļš aizveda uz Iršiem, kur pavisam netālu no pagasta centra atrodas kolekcijas un selekcijas dārzs „Madaras”.

„Zālēdāju projekta” kārtējā fermu diena notiks 10. septembrī Talsu novada Vandzenes pagasta zemnieku saimniecībā „Bērzi”, un tā būs veltīta vaislas kazu izaudzēšanai.

LLKC augkopības speciālisti, veicot ražas prognozēšanu augustā, secinājuši – lai arī vasarāju ražas potenciāls liecina par kārtējām rekordražām, laika apstākļu dēļ ir grūtības ar ražas nokulšanu, un cieš graudu kvalitāte.

Fermu dienā „Kalna Dambrānos” tika meklēts risinājums, kā palielināt govs ražojošā mūža ilgumu, novēršot ģenētiskos un vides riska faktorus.

Aicinām piedalīties LLKC rīkotajās divu dienu mācībās par bioloģisko dārzeņkopību. To laikā notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aprēķini par piena pašizmaksu liecina, ka viena kilograma piena saražošanai Latvijas piensaimniecībās iztērē vidēji 24,9 eiro centus. Tādējādi piena cena, kādu šobrīd piedāvā daudzi piena iepircēji Lietuvā un Latvijā, vairs nesedz ražošanas izmaksas.

„Zālēdāju projekta” devītā fermu diena notika Vecaucē. Tika analizēti teļu augšanas rādītāji, nosakot aspektus, kas ietekmē teļu augšanu un attīstību.

Lapas