Latvijas Lauku attīstības programma

Zemkopības ministrijas izstrādātā Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam ir politikas plānošanas dokuments, kuru realizējot, Latvijā tiek ieviests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Latvijas lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam ir apstiprināta 2015. gada 13. februārī.

Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020. gadā nodrošinās un veicinās lauksaimnieku, lauku uzņēmēju, mežsaimnieku ienākumus, konkurētspēju, Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību turpmākajos septiņos gados. Jaunajā plānošanas periodā finansējums lauku attīstības pasākumiem ir par 11% lielāks nekā tas bija iepriekš 2007.-2013. gadā. Kopējā atbalsta summa lauksaimniekiem no Latvijas lauku attīstības programmas laika posmam no 2014.-2020. gadam ir 1,531 miljardi eiro.

Eiropas Savienības atbalsts būs pieejams šādās programmās:
  • ieguldījumi materiālajos aktīvos (500,7 milj.eiro),
  • saimniecību un biznesa attīstība (99,9 milj.eiro),
  • mazāk labvēlīgie apvidi (267,5 milj.eiro),
  • agrovide un klimats (92,5 milj.eiro),
  • bioloģiskā lauksaimniecība (151,9 milj.eiro),
  • zināšanu pārneses un informācijas pasākumi (13,7 milj.eiro),
  • konsultāciju pakalpojumi (10,7 milj.eiro),
  • ražotāju grupas (2,8 milj.eiro),
  • ieguldījumi meža ekosistēmu uzlabošanai (31,3 milj.eiro),
  • kā arī dažādi atbalsta pasākumi LEADER ietvaros (76,5 milj.eiro).


Papildus informācija un Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam atrodama Zemkopības ministrijas mājaslapā: lasi ŠEIT